Van onze correspondent
Den Haag - ,,Er is een aanwijzing voor Curaçao nodig omdat er grote zorgen zijn over de oplopende tekorten op de begroting. Dat zegt niets over deze regering."

Vertrouwen in Rhuggenaath,,De samenwerking met Eugene Rhuggenaath en zijn kabinet is buitengewoon goed. We hebben veel vertrouwen in het kabinet-Rhuggenaath.”
Dat waren de eerste woorden van premier Mark Rutte op de persconferentie na de ingelaste Rijksministerraad (RMR) gisteren. Rutte nam de schuld voor de situatie grotendeels weg bij het Curaçaose kabinet. Hij sprak ook niet over ingrijpen of een strafmaatregel. ,,Ze worden geconfronteerd met een aantal buitengewoon lastige omstandigheden, waardoor er risico’s zijn voor de overheidsfinanciën.”
De premier benadrukte dat Nederland in goede samenwerking met Curaçao werkt aan maatregelen ‘om de tering naar de nering te zetten’ op weg naar een sluitende begroting. Dit akkoord werd donderdag al bekendgemaakt door de regering van Curaçao. Nederland biedt daarbij steun aan: ,,Niet zozeer met geld, maar met praktische hulp, expertise om de economie te helpen aanjagen.”
De aanwijzing hing al maanden in de lucht, maar werd de afgelopen weken twee keer uitgesteld in verband met de gesprekken over het akkoord. Het College financieel toezicht (Cft) had geadviseerd de regering van Curaçao de aanwijzing te geven, omdat sinds 2016 de overheidsfinanciën niet meer in balans zijn, zoals is vastgelegd in de Rijkswet financieel toezicht (Rft).
Ook staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) benadrukte na de RMR de goede relatie met de regering van Curaçao. Maar aan de aanwijzing viel op basis van de Rft niet te ontkomen, zei hij tegen Caribisch Netwerk. Er zijn structurele hervormingen nodig om de financiën en de economie weer op orde te brengen, aldus de Nederlandse bewindslieden.
In het bij de aanwijzing uitgegeven persbericht worden enkele terreinen genoemd waarop naast de economie en overheidsfinanciën hervormingen nodig zijn: het overheidsapparaat, de sociale zekerheid, zorg, onderwijs en de arbeidsmarkt. Belangrijk zijn ook het belastingstelsel en het begrotingsproces, aldus de Nederlandse regering.
De ondersteuning door Nederland bij de maatregelen is gekoppeld aan de voortgang die Curaçao de komende jaren boekt met de uitvoering van de afspraken. Elk half jaar zal een nog te benoemen commissie hierover een evaluatierapport uitbrengen.
In een reactie laat de Curaçaose regering weten ‘los van het gedeelte van de aanwijzing, tevreden te zijn met de ruimte die nu wordt gegund om aanpassingen door te voeren en geleidelijk aan maatregelen te nemen’. Ondertussen blijft de regering haar focus behouden op de eigen aangegane verplichting om de financiële en economische uitdagingen volgens de Groeistrategie aan te pakken. Ze ziet de noodzaak dan ook niet in van de aanwijzing en zal als gevolg hiervan zoals aangekondigd bezwaar aantekenen bij de Raad van State.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.