Naast aanwijzing ook akkoord bereikt voor structurele groei Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De regering heeft gisteren per abuis vroegtijdig een persverklaring uitgestuurd waarin wordt aangegeven dat de Rijksministerraad het besluit heeft genomen om Curaçao een aanwijzing te geven en tevens akkoord is gegaan met het Groeiakkoord tussen Curaçao en Nederland.

rhuggenaathHoewel vandaag pas officieel het besluit bekend wordt gemaakt, staat bovengenoemde ‘aanwijzing plus’ vast. Deze krant verneemt van welingelichte bronnen dat de Curaçaose regering gisteren op de hoogte is gesteld.
De aanwijzing is conform het advies van het College financieel toezicht. Een besluit hierover is eerder tot twee keer toe door de Rijksministerraad (RMR) uitgesteld om Curaçao en Nederland de ruimte te geven een akkoord te bereiken over de inhoud van het Groeiakkoord. Dat akkoord is er nu en is een vervolg op de groeistrategie en het groeiconvenant dat in januari tussen de premiers Mark Rutte en Eugene Rhuggenaath is getekend.
Met het Groeiakkoord verplicht Curaçao zich om structureel een evenwichtige begroting te bereiken, deficits weg te werken, schulden te verminderen en een realistisch pad te bewandelen om gezonde overheidsfinanciën te realiseren.
In het Groeiakkoord wordt rekening gehouden met afspraken voor meerdere jaren op het gebied van onder andere begrotingsbeleid en het versterken van de publieke financiën; structurele economische hervormingen; het ambtenarenapparaat; en ondersteuning van Nederland. Een voortgangscommissie zal de afspraken waarborgen en periodiek verslag uitbrengen aan alle partijen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).