Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) claimt de Landsoverheid alles bij elkaar enkele tientallen miljoenen, zo blijkt uit een gistermiddag uitgestuurde persverklaring.

sehosDoor jarenlange en structureel te lage bekostiging van de zorg die Sehos aan de gemeenschap biedt, is de stichting die altijd zonder winstoogmerk het ziekenhuis heeft laten functioneren ‘vanuit financieel optiek volledig uitgehold’, terwijl Sehos niet (verder) kan bezuinigen op de bestaande zorgprocessen.
,,Deze financiële uitholling is de reden waarom er op dit moment geen materialen en medicatie kunnen worden aangeschaft, waardoor de continuïteit van de zorg in gevaar komt”, stelt het Sehos in reactie op het nieuws van gisteren.
De Raad van Bestuur (RvB) en de medische staf hebben altijd de veiligheid en kwaliteit van de zorg als belangrijkste uitgangspunten voor de zorgverlening gesteld, daarom is de genomen maatregel om voorlopig geen electieve operaties uit te voeren ‘juist in het belang van de patiënt en de patiëntveiligheid’.
,,Sehos verontschuldigt zich voor het ongemak voor de patiënt dat onvermijdelijk met deze maatregel gepaard zal gaan en zal zich maximaal blijven inzetten om verantwoorde zorg te blijven leveren tot de overdracht aan het Curaçao Medical Center (CMC).” CMC is het nieuwe ziekenhuis dat volgens planning nog dit jaar opengaat.
Intussen heeft Sehos bij de bestuursrechter beroep ingesteld tegen de budgetten van 2016, 2017, 2018 en 2019 en is naar eigen zeggen in afwachting van een datum van mondelinge behandeling van deze rechtszaken.
Sehos kreeg in 2016 en 2017 budgetfinanciering van 124 miljoen (nadat budgetfinanciering in 2014 door toenmalig Gezondheidsminister Ben Whiteman van Pueblo Soberano was opgelegd, red.). De nieuwe budgetfinanciering van de Sociale Verzekeringsbank SVB voor 2018 en 2019 bedraagt weliswaar 11 miljoen meer, namelijk 135 miljoen, maar de exploitatiebegroting van het Sehos is 138,4 miljoen per jaar. Dat betekent jaarlijks een tekort van respectievelijk 14,4 miljoen (2016 en 2017) en 3,4 miljoen (2018 en 2019).
De totale budgetfinanciering voor de SVB-patiënten (goed voor 95 procent van de bevolking) is gebaseerd op vastgestelde tarieven per behandeling. Aanpassing van de tarieven heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2009, gebaseerd op kostprijsberekening in 2006. Ook heeft geen inflatiecorrectie plaatsgevonden; deze bedraagt volgens de RvB in de periode 2006-2017 zo’n 25 procent.
,,Het gevolg hiervan is dat de werkelijke kosten van de zorgverlening in Sehos (materialen, geneesmiddelen, nutsvoorzieningen, lonen) hoger liggen dan de vergoeding die hier in de vorm van het budget tegenover staat.” Ook zijn de budgetten van 2016 en 2017 nog niet aangepast aan het budgetniveau van 2018, terwijl de zorgproductie en zorgkosten in deze jaren gelijk waren aan 2018, en op onderdelen zelfs hoger liggen.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).