Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het kort geding dat door Refineria di Kòrsou (RdK) tegen Refineria Isla was aangespannen, is van de baan.

RdKEr is een compromis bereikt tussen de partijen, waardoor de gesprekken tussen de buitenlandse delegatie - die tot vandaag op Curaçao is om de raffinaderij te bezichtigen - en managers werkzaam bij de raffinaderij alsnog kunnen plaatsvinden.
Tegenover deze krant geeft interim-directeur van RdK Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy aan niet uit te kunnen wijden over het compromis. ,,Dat is deel van het compromis; dat we er niet naar buiten toe over communiceren”, aldus De Lannoy. Wel laat hij weten blij en opgelucht te zijn dat het kort geding van tafel is.
Maandag had RdK nog een kort geding aangespannen tegen Refineria Isla omdat laatstgenoemde volgens De Lannoy het proces om tot een strategische partner te komen, zou frustreren. Dit deed Isla door niet toe te staan dat buitenlandse delegaties die interesse hadden getoond in de raffinaderij met sleutelfiguren binnen de raffinaderij konden spreken. Het ging hierbij om leden van het management die informatie konden geven over bijvoorbeeld het preventief onderhoud bij de raffinaderij en de veiligheid. Hierdoor liep de raffinaderij een mogelijke toekomstige partner mis, beredeneerde De Lannoy, die een rechtsgang na eerdere gesprekken en een brief naar de Isla-directie als ultimum remedium zag. Inmiddels zijn de partijen tot een akkoord gekomen en kunnen de gesprekken met managers bij de raffinaderij alsnog plaatsvinden.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).