Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Per 1 oktober is Ray Thuis (61) benoemd tot secretaris van het College financieel toezicht (Cft). Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de benoeming verricht na een uitvoerige selectieprocedure begeleid door de Algemene Bestuursdienst.

cftthuisThuis is een jurist met brede financiële en leidinggevende ervaring. Binnen het ministerie van Defensie was hij onder andere afdelingshoofd bij de directie Juridische Zaken en directeur van de directie Financieel-Economische Zaken. Bij de Navo was hij financial controller en verantwoordelijk voor grote internationale projecten. In 2007 en 2008 was Thuis kwartiermaker en vervolgens de eerste secretaris van het toen net opgerichte Cft. Hij kijkt er erg naar uit om samen met zijn echtgenote terug te keren naar de eilanden en zich opnieuw, samen met alle betrokkenen, in te kunnen zetten voor de verdere ontwikkeling van duurzame overheidsfinanciën, zo wordt in een persbericht bekendgemaakt.
Eerder meldde deze krant al dat de functie van secretaris bij het Cft sinds het plotselinge vertrek van Manus Twisk vacant was. Begin deze maand werd Koert van Buiren tijdelijk belast met de functie en werd de wervingsprocedure voor een nieuwe secretaris voortgezet. Met het aantreden van Thuis wordt de functie van secretaris van het Cft weer definitief ingevuld.
De secretaris is belast met drie colleges: het Cft voor Curaçao en Sint Maarten; het Cft voor de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba; en het CAft voor Aruba.
De secretaris wordt bijgestaan door beleidsadviseurs en ondersteunend personeel. Op dit moment zijn er 20 personen werkzaam bij het secretariaat.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).