Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zogeheten ‘refining fee’ - die in de periode 2013-2017 met 577 miljoen gulden in 2015 een gemiddeld aandeel van 12,5 procent uitmaakte in de valuta-inkomsten van de Curaçaose export van goederen en diensten - maakt sindsdien een ware duikvlucht.

F01 IslaVermoedelijk is deze refining fee momenteel, met een stilstaande Isla, tot een dieptepunt gedaald. ,,De refining fee is de vergoeding die de Isla-raffinaderij ontvangt om haar operationele kosten, waaronder de huur en lonen & salarissen, te kunnen dekken”, aldus de Centrale Bank desgevraagd in een toelichting. ,,In het jaar 2018 bedroeg de refining fee 231 miljoen gulden. De Centrale Bank beschikt nog niet over de cijfers met betrekking tot de refining fee in de eerste maanden van 2019.”
De op dit moment belangrijkste en vermoedelijk enige klant van de Isla-raffinaderij is Curoil, de lokale overheidsvennootschap verantwoordelijk voor de distributie van brandstofproducten. ,,De betalingen door Curoil voor geleverde producten worden sinds 2018 gebruikt om de salarissen en huurverplichtingen van de raffinaderij te voldoen”, meldt een analyse van de Centrale Bank CBCS over de ‘Gevolgen van de sancties van de VS op Venezuela voor de Isla-raffinaderij’. De notitie is in handen van het Antilliaans Dagblad.
Deze analyse gaat in op de consequenties van de sancties die de Verenigde Staten heeft afgekondigd tegen Venezuela - en in het bijzonder tegen het staatsoliebedrijf PdVSA - voor de Isla-raffinaderij op Curaçao.
Sinds 2015 heeft de Amerikaanse overheid verschillende sancties tegen de Venezolaanse overheid, en individuele personen verbonden aan de Venezolaanse regering, doorgevoerd. Op 28 januari 2019 heeft de VS nieuwe sancties afgekondigd die nu ook het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA treffen. De rekeningen van PdVSA in de VS zijn inmiddels bevroren en de betalingen die het bedrijf krijgt voor de levering van ruwe olie en oliederivaten aan Amerikaanse bedrijven wordt op de bevroren rekeningen gestort.
Door de huurovereenkomst met Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) zijn de activiteiten van de Curaçaose raffinaderij sterk afhankelijk van de olievoorziening uit Venezuela. ,,Een afname of verstoring van deze olievoorziening zal derhalve leiden tot minder valuta-inkomsten voor de raffinaderij. Afgezien van deze directe economische effecten, zullen minder activiteiten van de raffinaderij ook de havenactiviteiten doen afnemen, doordat minder olietankers uit Venezuela de havens van Curaçao zullen bezoeken.” De huidige huurovereenkomst met PdVSA loopt eind 2019 af.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).