Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kwam gisteren tijdens de algemene ledenvergadering van ACU, die ruim 28.000 leden telt, tot een openlijke botsing tussen de Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur van de grootste spaar- en kredietcoöperatie van Curaçao.

ACU gebouwRuim 460 leden waren aanwezig, terwijl dit er normaal minder zijn.
De RvT, onder voorzitterschap van Elsirha Isenia-Scope, had vooraf al gemeld zich ‘ernstig zorgen te maken over de toekomst van ACU’; tijdens de bijeenkomst onderbouwde de raad één en ander met cijfers en voorbeelden.
Bovenaan het jaarverslag van de RvT staat de zorg over de stijgende zogeheten delinquency ratio, die is toegenomen tot 9,81 procent per ultimo 2018, terwijl de richtlijn van de Centrale Bank CBCS maximaal 5 procent voorschrijft. Het bestuur verweert zich door te stellen dat de delinquency is gegroeid ‘wegens de verslechterende economische situatie op Curaçao’. ,,Om aan de uitdagingen van de ‘collection’ (incasso, red.) het hoofd te kunnen bieden, is het actieplan hiervoor aangescherpt en de uitvoering daarvan is in volle gang.”
De raad merkt op dat de toevoeging op de dubieuze debiteurenvoorziening ‘blijft stijgen’ (+18 procent). Eind 2018 was de toevoeging bijna 8 miljoen (ultimo 2017 was het 5 miljoen) en de trend zet zich voort in 2019.
Voorzitter Isenia-Scope: ,,De raad maakt zich extreem zorgen over de groei in de dubieuze debiteurenvoorziening en de financiële stabiliteit van de coöperatie. Eind maart 2019 staat een bedrag van 3,8 miljoen als toevoeging voor dubieuze debiteurenvoorziening. Tot heden is er geen plan van aanpak om deze groeiende voorziening te remmen. Indien de trend zich voorzet, eindigt het jaar 2019 met een dotatie van bijna 12 miljoen op de dubieuze debiteurenvoorziening, die direct naar het resultaat van de coöperatie gaat. Het bedraagt twee keer meer dan de behaalde winst in 2018.”
Het bestuur van ACU, met Angelo Davelaar als voorzitter, is van mening dat de RvT ‘in strijd met de werkelijkheid’ beweert dat er geen plan van aanpak was om de groeiende dubieuze debiteuren af te remmen. In totaal is de voorziening voor dubieuze debiteuren met 12 procent gestegen, erkent het bestuur. Deze stijging is inclusief de in 2018 getroffen voorziening ten bedrage van 715.00 gulden voor de onzekere werkgevers. Indien ACU deze extra voorzieningen zou hebben nagelaten, dan zou de voorziening met 1,6 procent zijn toegenomen. ,,Het bestuur brengt in herinnering dat uit het voorzichtigheidsprincipe volgt dat een voorziening moet worden getroffen, maar dat betekent niet dat het beleid van de afdeling collection opzij wordt geschoven.”
Het toezichthoudend orgaan beklaagt zich erover dat de lasten/baten-ratio stijgt tot 79,4 procent mét afschrijving en 77,6 procent zonder afschrijving, terwijl het maximaal door de CBCS toegestane ratio 70 procent is. ,,Uit de onderzoeksrapporten van de Centrale Bank blijkt dat veel zorgen van de raad ook de zorgen zijn van de CBCS.”
Het bestuur stelt dat de kwestie van de lasten/baten ‘is opgenomen in het Strategisch Plan 2016-2020’. ,,De jaarlijkse overschrijding hiervan heeft met name betrekking op het toevoegen van dubieuze debiteurenvoorziening.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.