Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) heeft naar eigen zeggen nimmer beweerd dat leerkrachten naar huis gestuurd moeten worden of dat er gekort moet worden op de salarissen.

Min Alcala WalleDat laat zij in een persbericht weten, nadat zij eerder een brief stuurde naar de schoolbesturen, vakbonden en personeel van het OWCS-ministerie, waarin zij aangaf in het kader van de dreigende aanwijzing nauwkeuriger naar de onderwijssector te zullen kijken om mogelijk meer te kunnen bezuinigen.
Het jaar 2019 dreigt af te stevenen op een tekort van 112 miljoen gulden en dat is nog exclusief de tekorten van voorgaande jaren die over de toekomstige jaren uitgespreid moeten worden. Het Cft heeft de Nederlandse regering geadviseerd een aanwijzing te geven en deze aanwijzing is onlangs voorlopig uitgesteld. ,,In dat kader heb ik als minister meegedacht over alternatieven om het tekort op de begroting te minimaliseren. Daar moeten alle instanties in mee blijven denken”, zo legt de minister nader uit. Om iedereen gerust te stellen, wijst zij erop dat op de begroting rekening is gehouden met een bedrag van 10 miljoen gulden extra om te voldoen aan het convenant dat met onderwijsvakbond Sitek is overeengekomen.
In haar brief aan alle betrokkenen opperde ze om kleine scholen te clusteren. Verder leek het haar zinvol na te gaan of er mogelijk ‘spookleerkrachten’ zijn, dus mensen die niet meer werken maar wel betaald krijgen. Ook kan nader gekeken worden naar de bestelling van leermiddelen. De apparaatskosten van stichtingen kunnen onder de loep genomen worden en ook de hoogte van de salarissen van personeel bij deze stichtingen. Fragmentatie bij overheidsstichtingen moet voorkomen worden door aan te sturen op nauwere samenwerking. Ook noemde de minister de kapitaalvernietiging door leegstaande gebouwen, zoals dat van Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).

 

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.