Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Den Haag - De driekoppige delegatie, bestaande uit premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en de ministers Suzy Camelia-Römer (PIN) en Kenneth Gijsbertha (MAN), had gisterochtend direct na landing in Nederland een onderhoud met Thom de Graaf en Paul Comenencia, respectievelijk vicevoorzitter en lid van de Raad van State (RvS).

F01 Begrip CuraçaoNa afloop zei de Curaçaose minister-president dat de regering het op prijs stelt dat ze de mogelijkheid heeft gekregen om van gedachten te wisselen met de delegatie van de Raad van State, en zeker met vicevoorzitter De Graaf, en dat uit het gesprek begrip is gebleken voor de situatie van Curaçao. ,,Thom de Graaf is heel betrokken bij de landen van het Koninkrijk en zeker met Curaçao. Hij begrijpt de context waarin we moeten regeren, onze uitdagingen in relatie tot de betrekkingen in het Koninkrijk en het constitutionele gedeelte”, aldus Rhuggenaath, die verder aangaf waardering te hebben voor het feit dat de RvS ‘altijd op cruciale momenten duidelijk haar standpunt naar voren heeft gebracht voor het welzijn van het Koninkrijk en, waar nodig, verkeerde interpretaties heeft gecorrigeerd’.
Naast Rhuggenaath, Camelia-Römer en Gijsbertha hebben ook Gevolmachtigde minister Anthony Begina, senior medewerker van Algemene Juridische Zaken Henco Cecilia en Ron van der Veer, adviseur van de RvS, deelgenomen aan het gesprek waarin van gedachten is gewisseld over onderwerpen als de aanwijzing die vandaag op de agenda staat van de Rijksministerraad (RMR) en de geschillenregeling. De premier benadrukte na afloop wel dat de RvS op dit moment nog geen rol speelt in de zaak rondom de aanwijzing. ,,Pas wanneer daadwerkelijk een aanwijzing aan Curaçao wordt gegeven en Curaçao tegen dit besluit in beroep treedt, krijgt de RvS een formele rol om over de zaak rondom de aanwijzing te adviseren”, aldus Rhuggenaath. ,,Dat hebben we nu echter nog niet besproken, omdat het nu nog niet van toepassing is.”
De delegatie bereidde zich gisteren samen met Begina verder voor op de vergadering van de RMR, die vandaag plaatsvindt en waarbij Rhuggenaath ook de ruimte zal krijgen om het standpunt van Curaçao te presenteren. De delegatie besloot woensdagochtend alsnog om naar Nederland te reizen om aanwezig te zijn bij de belangrijke vergadering van de RMR. Een aanwijzing voor Curaçao - zoals die tot nu toe is gepresenteerd - zal, zo voert de regering van Curaçao aan, drastische gevolgen hebben voor onder andere de sociaaleconomische situatie van het land. Rhuggenaath wordt bij het presenteren van het standpunt van Curaçao vandaag gesteund door rapporten van de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht (Rft), de Algemene Rekenkamer Nederland, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Raad van State.
Laatstgenoemde is van mening dat er meer begrip moet worden getoond voor de complexe vraagstukken waarmee de eilanden te kampen hebben. De RvS vindt dat het financieel toezicht die moeilijke omstandigheden wat meer zou moeten meewegen. Extern financieel toezicht is noodzakelijk, aldus de RvS, anders lukt het niet om de overheidsfinanciën te saneren. ,,Tegelijkertijd zou dat financiële toezicht aan kwaliteit winnen als er meer zou kunnen worden gedaan dan te ‘kijken onder de streep’ of het eindbedrag klopt.” In dit kader worden verschillende problemen opgesomd die de eilanden op dit moment in de greep houden: armoede, sociaaleconomische ontwikkeling, duurzame overheidsfinanciën en het ambtenarenapparaat.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).