Morgen aanwezig bij vergadering RMR
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath (PAR), minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën en minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur zijn gisteravond alsnog naar Nederland vertrokken. ,,We gaan vol goede moed”, zo verklaarde Rhuggenaath tegenover deze krant voor hij het toestel instapte.

ministersTijdens het verblijf in Nederland zullen de drie ministers onder andere gesprekken voeren met de Nederlandse premier Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rhuggenaath zal bovendien morgen, 14 juni, aanwezig zijn bij de vergadering van de Rijksministerraad (RMR) waarbij over een mogelijke aanwijzing voor Curaçao wordt gesproken.
Het belangrijkste doel van de delegatie is om de Curaçaose zaak te bepleiten en te proberen alsnog tot een samenwerkingsakkoord met Nederland te komen, waardoor Nederland Curaçao zal bijstaan bij het ten uitvoer brengen van het Plan Groeistrategie. De visie van Curaçao hierbij is dat er niet alleen wordt gesneden, maar dat ook investeringen worden gedaan om de economie te herstellen. Ook is bij de Groeistrategie meer aandacht voor de sociale situatie op Curaçao. Hiervoor is in januari van dit jaar, bij het bezoek van Rutte aan Curaçao reeds een convenant ondertekend.
Rhuggenaath had vorige week - ondanks de bedoeling om begin deze week al naar Nederland af te reizen - aangekondigd dat de ministers niet meer zouden gaan. Dit was het gevolg van de brief van Knops, waarin de Curaçaose regering op de hoogte werd gesteld van de intentie om Curaçao een aanwijzing te geven. Het heeft geen zin om te spreken van een vrijwillig samenwerkingsakkoord als Nederland Curaçao een aanwijzing wil opleggen, zo stelde de Curaçaose premier toen.
Het besluit om nu alsnog te gaan is gisterochtend door de ministerraad genomen, en is het gevolg van een motie die in de nacht van maandag op dinsdag in de Staten is aangenomen. Met deze motie dringt het parlement er bij de regering op aan om alsnog naar Nederland te gaan om aanwezig te zijn bij de vergadering van de RMR morgen om daar, gesteund door adviezen van de Raad van State, de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht (Rft), de Algemene Rekenkamer Nederland en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de RMR ervan te overtuigen dat een aanwijzing niet goed zou uitpakken voor Curaçao.
Maar wat ook heeft bijgedragen aan de besluitvorming is een gesprek dat Rhuggenaath gisterochtend met Knops heeft gevoerd. Tijdens dit gesprek heeft Knops volgens de Curaçaose premier een opening geboden door aan te geven dat Nederland op korte termijn toch graag in gesprek wil treden met Curaçao. ,,Daarmee is het gevoel dat er vanuit Nederland bereidwilligheid is, weer terug, verklaart Rhuggenaath. ,,Ik hoop dat we elkaar kunnen vinden; en dat Nederland het standpunt van Curaçao in ieder geval in overweging neemt. Er zijn verschillen van visie tussen Curaçao en Nederland, maar dat betekent niet dat je moet ophouden met praten. De relaties binnen het Koninkrijk zijn van lange duur; daar is veel in geïnvesteerd. Dat moet je koesteren.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).