Jamaloodin voert laatste woord
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bij het afsluiten van het onderzoek ter terechtzitting kreeg Maximus-verdachte George Jamaloodin gisteren - nadat zijn advocaat eerder op de ochtend uitvoerig voor de onschuld van zijn cliënt had gepleit - nog de ruimte voor een laatste woord.

jamaloodinDe voormalig minister van Financiën wendde zich tot de familieleden van wijlen Helmin Wiels - broer Aubert, zoon Helmin junior en dochter Savanah - en stond stil bij de pijn die zij moeten voelen. ,,Ik besef dat zijn overlijden, de manier waarop dat is gebeurd en ook dit proces onbeschrijfelijk veel pijn doet. Jullie hebben je vader, broer, vriend en familie verloren. Ook mijn moeder is met pijn in haar hart over deze kwestie overleden.” In dezelfde adem voerde Jamaloodin aan dat hij geen enkele reden heeft gehad om Wiels dood te wensen, ‘laat staan hem te laten vermoorden’. ,,Dat geldt ook voor Robbie. Degenen die denken dat zo’n motief bestaat, hebben dat niet kunnen vinden omdat het simpelweg niet bestaat. Robbie niet en ook ik heb niet voor de moord van Helmin betaald. Ik constateer dat gisteren ook de rechter heeft opgemerkt dat er geen financieel spoor is gevonden. Dat is geen nieuws voor mij: het is niet gebeurd.”
Met de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) aan het adres van Jamaloodin en ook tegen zijn broer en loterijbaas Robbie dos Santos is ‘een ongeneeslijke wond gemaakt in de banden tussen twee families uit Steenrijk’. ,,De familie Wiels en de familie Jamaloodin/Dos Santos hebben altijd een goede band gehad. Helmin Wiels was goed bevriend met Amparo en ik met Aubrey (Aubert, red.); dat ben ik nog. Helmin was kind aan huis bij mijn moeder en was bijna elke dag op bezoek bij mijn broer Amparo.”
Jamaloodin vertelde dat hij Wiels nooit als ‘een persoonlijke vijand heeft gezien’. ,,Hoewel hij zeer kritisch en hard kon zijn tegen mij, heb ik mij dat nooit persoonlijk aangetrokken. Ik was overtuigd van mijn beleid als minister, en de geschiedenis heeft mij gelijk gegeven. Onder mij zijn de financiën van het Land beter geweest dan alle ministers voor en na mij. De goedgekeurde jaarcijfers liegen niet! Dus het is onjuist om te denken dat ik zo boos op Helmin kon worden, dat ik zover zou gaan om in de nachtelijke uren op een dag in Steenrijk de opdracht tot zijn moord zou geven.” Maar ook de gedachte dat Robbie bij de moord op Wiels betrokken kon zijn bewijst volgens Jamaloodin dat het OM zich niet heeft verdiept in de verhoudingen tussen de families alvorens tot zijn beschuldigingen over te gaan. ,,Het OM laat zien deze samenleving niet te kennen.”
Jamaloodin vervolgde: ,,Edelachtbare, ik ben niet alleen een jongen van Steenrijk, die ondernemer en minister is geworden. Ik ben ook vader. Als vader ken ik de liefde van mijn kinderen en ik zou me niet eens willen verbeelden wat de pijn zal zijn indien ik er niet meer zou zijn. Met die wetenschap is het ondenkbaar dat ik de kinderen van een andere vader dat zou aandoen. Nee, edelachtbare, Ik ben niet betrokken bij de moord op Helmin Wiels. Deze zaak heeft enorme schade aangericht aan mij, mijn familie, mijn vrienden en mijn zaken. Mijn naam is kapotgemaakt. Eerlijk gezegd, heb ik geen idee hoe ik hiervan ga herstellen wanneer u mij vrijspreekt. Ik betreur het dat het Openbaar Ministerie een wond heeft geopend die niet genezen zal. Ik spreek mijn hoop uit dat uw uitspraak duidelijk zal maken dat de beschuldigingen tegen mij onterecht zijn zodat er een kans ontstaat dat deze wond mettertijd kan helen. Ik kwam om mijn verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik verkeerd heb gedaan en om mijn naam te zuiveren van de beschuldigingen in de twee zaken waarin ik onschuldig ben.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.