Delegaties eilanden gaan naar Tweede Kamer
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zowel Curaçao, als Aruba en Sint Maarten zullen na het halfjaarlijkse Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) eind juni in Nederland, met speciale gedelegeerden aanwezig zijn bij de Tweede Kamervergadering over de Rijkswet Koninkrijksgeschillen (de geschillenregeling).

ipkogeschillenHet gaat om leden van de interparlementaire commissie die voorgezeten wordt door Ana-Maria Pauletta (PAR), samen met Statenvoorzitter William Millerson en de Statenleden Giselle Mc William (MAN) en Marilyn Moses (MP). ,,In die vergadering kunnen we onze mening naar voren brengen, maar niet meestemmen over het wetsvoorstel. Curaçao zal het wetsvoorstel verwerpen, Aruba gaat amenderen (dat wil zeggen aanpassingen aanbrengen) en Sint Maarten gaat mee met Aruba als de amendementen worden aangenomen, maar zal het voorstel verwerpen als dit niet gebeurt. Wat Aruba zal inbrengen is niet bekend. Aruba gaat uit van het standpunt dat er zoveel mogelijk bereikt moet worden met het voorstel dat nu op tafel ligt, want als het wetsvoorstel verworpen wordt, moet het hele proces opnieuw beginnen en dat vergt erg veel tijd. Curaçao wil het voorstel echter uit principe verwerpen, omdat Nederland zich niet aan de afspraken heeft gehouden”, zo legt Mc William nader uit.
Zo heeft Nederland het advies van de Raad van State (RvS) niet opgevolgd, die gepleit heeft voor het zoveel mogelijk creëren van draagvlak voor het wetsvoorstel.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).