Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) betekent voor de onderwijssector ‘mensen naar huis sturen of salarissen verlagen’, aldus Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) in een brief aan onder meer de schoolbesturen en onderwijsvakbond Sitek, ‘omdat het grootste gedeelte van de OWCS-begroting uit salarissen bestaat’.

F02 Onderwijs voelt aanwijzingAlles bij elkaar gaat het bij Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) om bijna 360 miljoen gulden per jaar. Ruim 85 procent van de OWCS-begroting heeft betrekking op overdrachten aan derden/subsidies aan de scholen, schoolbesturen en gesubsidieerde instellingen OWCS. ,,Dus we zijn sámen verantwoordelijk voor een sluitende begroting”, schrijft Alcalá-Wallé.
De bewindsvrouw is al sinds het aantreden van het kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN) in mei 2017 bezig met korten op de begroting; en dus ook op de begroting voor onderwijs aan jongeren.
De minister denkt nu bijvoorbeeld om ‘kleiner wordende scholen qua leerlingenpopulatie te clusteren’ en/of ondersteunende activiteiten ten behoeve van scholen te centraliseren. Maar ook aan doorlichting van de personele begroting - het grootste deel van de subsidies -: ,,Is iedereen die op de payroll staat inderdaad werkzaam of zijn er spookleerkrachten?”
Alcalá-Wallé schrijft: ,,Met of zonder aanwijzing van de RMR, binnen het werkveld van OWCS zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor een beter en optimaal financieel beheer. Er zijn verschillende mogelijkheden om effectiever middelen in te zetten en daar zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor!”
Het College financieel toezicht (Cft) voorziet dat de landsbegroting leidt tot een tekort in 2019 van circa 112 miljoen en tekorten in de daaropvolgende jaren, legt de minister uit. Met meerjarige tekorten en het uitblijven van compensatie van de tekorten uit 2017, 2018 en 2019 geeft de begroting volgens de Cft ‘te weinig blijk van besef van urgentie’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).