Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ten overstaan van de Staten gaf Michèle Russel-Capriles gisteren haar eerste toespraak als waarnemend gouverneur van Curaçao. Een dag eerder legde zij de eed af bij gouverneur Lucille George-Wout.

russelcapriles2,,Ik verklaar aan u allen vandaag dat ik bereid ben om beide taken die in het Statuut en het Reglement van de Gouverneur aan de gouverneur zijn toevertrouwd, waar te nemen wanneer de gouverneur verhinderd is. Ik beloof dat ik daarbij altijd zal instaan voor een balans tussen de nationale belangen van Curaçao en de Koninkrijksbelangen. Ik verzeker u dat ik altijd naar eer en geweten zal handelen, de wet in acht zal nemen en het welzijn van het volk van Curaçao zal bewaken”, zo sprak Russel-Capriles de Staten gisterochtend toe.
Russel-Capriles vervangt met Nolda Kenepa-Römer die wegens persoonlijke omstandigheden moest aftreden als waarnemend gouverneur. Tijdens haar toespraak in de Staten uitte Russel-Capriles haar dankbaarheid voor de benoeming - ,,Het is een voorrecht om uw waarnemend gouverneur te mogen zijn.” - en stond ze stil bij de turbulente tijden die het Land Curaçao doormaakt en de wens om een hoopvol Curaçao te creëren voor nieuwe generaties. ,,Ik wil dat mijn kinderen, alsook alle yu di Kòrsou in de toekomst terug willen én kunnen keren naar Curaçao. Daarvoor is het van belang dat het eiland voor hen een goed leef- en werkklimaat kan bieden, met gezonde vooruitzichten. Daaraan wil ik bijdragen als burger, en nu ook als waarnemend gouverneur.”
De kersverse waarnemend gouverneur liet weten erop te vertrouwen en rekenen dat de regering de nodige stappen ‘blijft nemen om de problemen die wij als land en volk ervaren te verlichten en te verhelpen’. ,,Ik vertrouw en reken erop dat ook de andere instituten die ons land en bevolking moeten beschermen hun plichten naar behoren uitvoeren.” Maar zelfs als iedereen zijn deel doet, vergt de huidige situatie van het Land Curaçao meer dan ooit - zo stelt Russel-Capriles - dat ‘wij, individuele leden van deze gemeenschap, bereid zijn om ook een stukje verantwoordelijkheid te dragen’. ,,We moeten bereid zijn om samen te werken, in plaats van elkaar constant te betichten van fouten; we moeten bereid zijn om elkaar goeds te gunnen, in plaats van elkaar slecht te wensen; we moeten bereid zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken, in plaats van de vinger naar een ander te wijzen.”
De nieuwe waarnemend gouverneur had het hierbij niet alleen maar over grote gebaren, maar over dingen die iedereen kan en moet doen: ,,Ouders die liefdevol zorgen voor hun kind en kinderen die liefde en respect hebben voor hun ouderen; leraren die hun studenten inspireren om te leren, te onderzoeken en te denken, en studenten die met bewondering en interesse kennis aangrijpen; werkgevers die goed zorgen voor hun werknemers en werknemers die met plezier en eer hun werk uitvoeren; mensen die hun eigen huis, tuin, buurt, werk en school koesteren, verzorgen en hun medemens helpen.”
,,Ik zal binnen de grenzen die dit ambt kenmerken altijd trachten om de zelfredzaamheid van ons volk, de eigenwaarde van het individu en het collectief én de rechten van de burger te koesteren, te beschermen, en te ondersteunen”, zo beloofde Russel-Capriles.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.