Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Meteorologische Dienst Curaçao beschikt over een pilotsysteem waarmee sargassum in het Caribisch gebied kan worden gedetecteerd en een prognose kan worden gemaakt van de route die het wier aflegt. Dat is gisteren bekendgemaakt.

sargassumDe afgelopen jaren kampen Curaçao en omliggende eilanden met een grote hoeveelheid sargassum die de stranden teistert en (stank)overlast veroorzaakt, maar ook schadelijk is voor zeedieren en de kust. In dit kader is in 2017 bij de IOCaribe-conferentie een werkgroep opgericht, die de taak had het sargassowier - dat steeds vaker en vooral in het Caribisch gebied wordt aangetroffen - te bestuderen. Tegelijkertijd werd afgesproken een systeem te creëren waarmee het wier kan worden opgespoord en waarmee een voorspelling kan worden gemaakt van het traject dat het wier aflegt.
Tijdens de IOCaribe-conferentie van dit jaar, die begin mei op Aruba heeft plaatsgevonden, is dit systeem dat door het Franse bedrijf SCL is ontworpen gepresenteerd. Om sargassum op te sporen wordt gebruikgemaakt van polaire satellieten die over de regio trekken en hierbij het wier herkennen en dit met hoge resolutie vastleggen. Na vlekken van sargassum te hebben ontdekt, wordt middels de stroming van de zee een voorspelling gemaakt van de route die het wier zal afleggen. Voor dit systeem - dat nog in de proeffase verkeert - worden verschillende landen gevraagd het te gebruiken en te kijken of ze hiermee sargassum kunnen opsporen.
Ook Curaçao heeft zo’n systeem ontvangen en de Meteo houdt middels een satellietsysteem de beweging van sargassum nauwlettend in de gaten. Met de informatie die met het systeem wordt vergaard, kan bekend worden gemaakt aan instanties zoals het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en het ministerie van Algemene Zaken dat sargassum dichtbij de kust is gedetecteerd en dat het binnen enkele dagen de kust kan bereiken. Met deze informatie kunnen genoemde instanties bijvoorbeeld de zee op en het sargassum vroegtijdig opruimen, voor het de Curaçaose kust bereikt en schade aanricht.
De voorspelling is dat een soortgelijk systeem ook zal worden ontwikkeld om olielekken in de regio op te sporen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).