Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De twee RdK-functionarissen zijn terecht op staande voet ontslagen. Vast is komen te staan, aldus het gerecht, dat zij - naast het officiële aanbestedingstraject - actief betrokken zijn geweest bij het ‘parallelle traject’ om een nieuwe exploitant voor de Isla-raffinaderij te vinden, waarvan zij redelijkerwijs moeten hebben geweten dat dit ‘niet passend was’.

rdkHet gaat hier om Gilbert Gregory Cijntje, technical manager, en Michèle Mario Kinburn, projectcoördinator van Refineria di Kòrsou (RdK). Zij wisten bovendien, aldus het vonnis van gisteren, dat dit parallelle traject heeft geleid tot ‘een concrete poging om (aanzienlijke) betalingen van Count Energy Trading los te krijgen’.
Cijntje en Kinburn hebben er op geen enkel moment blijk van gegeven dat zij zich van een en ander hebben willen distantiëren. Bij deze stand van zaken kan de conclusie geen andere zijn dan dat deze RdK-werknemers een dringende reden hebben gegeven om hen op staande voet te ontslaan.
Het gerecht op Curaçao heeft gisteren uitspraak gedaan in beide zaken. Cijntje en Kinburn waren eerst met verplicht verlof gestuurd en later ontslagen omdat ze betrokken waren geweest bij de vermeende poging tot uitlokking van omkoping. Dat geldt ook voor de toenmalige statutair directeur Roderick van Kwartel en een door hem ingehuurde consultant. In de rechtszaken wilden Cijntje en Kinburn het ontslag nietig laten verklaren.
De rechter gaat uitvoerig in op wat er vooraf was gegaan aan het ontslag, waarvoor ‘stelplicht en bewijslast bij de werkgever rusten’. Uit de ontslagbrief blijkt dat RdK het ontslag heeft gebaseerd op het bestaan van het zogenoemde ‘paralleltraject’ en de betrokkenheid van Cijntje en Kinburn bij dat traject. RdK gebruikt hiervoor de resultaten van het onderzoek van Ivy.
In het vervolg van het artikel gaat het verder vooral over Cijntje, die anders dan Kinburn wel lid was van het projectteam PMO dat tot taak had een nieuwe exploitant voor de Isla te vinden en die als technical manager een bruto maandsalaris had van ruim 16.700 gulden.
In haar ontslagbrief heeft RdK zeven ‘concrete aanwijzingen’ genoemd die tezamen de dringende reden vormen voor het ontslag. Cijntje heeft - kort samengevat - als verweer gevoerd dat hij zich slechts, conform de instructies van directeur Van Kwartel, heeft beziggehouden met het verstrekken van technische informatie. Ook heeft hij een zogenoemde ‘background check’ uitgevoerd met betrekking tot Colás Bos (vertegenwoordiger van Count en later degene die het schandaal meldde bij premier Eugene Rhuggenaath en later bij de Raad van Commissarissen, red.). Er is niet met Cijntje gesproken over winstdeling of een andere vorm van beloning en hij heeft ook nooit bij Bos aangedrongen op ondertekening van enigerlei overeenkomst met de onderneming van de consultant. Ook kleven volgens Cijntje aan het onderzoek van Ivy wezenlijke gebreken.
Het gerecht maakt stuk voor stuk korte metten met zijn punten van verweer. Onder meer het punt dat Cijntje zich heeft verweerd door aan te voeren dat hij slechts de opdracht van directeur Van Kwartel uitvoerde. ,,Naar het oordeel van het gerecht doet Cijntje zich daarmee tekort. Cijntje is geen starter op de arbeidsmarkt. Gelet op de hoogte van zijn salaris moet aangenomen worden dat hij een hoge functie bekleedt binnen RdK. Bij een dergelijke positie horen navenante verantwoordelijkheden. Die verantwoordelijkheden eindigen niet waar de directeur een opdracht geeft.”
Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, mag - aldus het vonnis - van een goed werknemer in een positie als die van Cijntje worden verwacht dat hij zich afvraagt of die opdracht deugt. ,,Uit niets blijkt echter dat Cijntje zich dergelijke vragen heeft gesteld. Hij heeft de statutair directeur kennelijk geen vragen gesteld, hij heeft geen zorgen geuit en hij heeft zich op geen enkel moment gedistantieerd van het proces. Hiervan moet Cijntje een verwijt worden gemaakt.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.