Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Kamer van Koophandel (KvK) van Curaçao is voorstander van het afschaffen van het verplicht Papiaments als vak vanaf de middelbare school.

radulphusTot en met het funderend onderwijs is wat betreft de KvK oké, maar daarna zou Papiaments niet langer als verplicht onderdeel op school moeten gelden. Papiaments als keuzevak op de middelbare scholen is overigens prima, zo vindt de KvK.
De Kamer geeft aan dat bij het onderdeel ‘Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport’ meer aandacht moet komen voor ‘wereldtalen en creatieve vakken op de lagere school’. Naast het afschaffen van verplicht Papiaments vanaf middelbare school, is de KvK ook voorstander van langere schooltijden en wel snel, startende het schooljaar 2020/2021. Tot slot pleit de KvK ervoor om hoger in te zetten op zogeheten ‘STEM-studies’ (science, technology, engineering & mathematics).
In een toelichting zegt het visiedocument: ,,Langere schooltijden en het maken van Papiaments als een keuzevak vanaf de middelbare school zijn bedoeld om meer tijd vrij te maken om de kinderen meer gericht onderwijs te geven en Curaçao weer op de kaart te zetten met haar hoogopgeleide en meertalige beroepsbevolking.”
En verder: ,,Toen Curaçao succesvol was, stond het bekend als een land met een hoogopgeleide en meertalige beroepsbevolking. Dit is helaas niet langer het geval en het roer moet om. We kunnen niet meer wachten met de investeringen, omdat onze kinderen dadelijk op wereldniveau moeten gaan concurreren, terwijl we in het huidige systeem zelfs de concurrentieslag in de regio verliezen. De nodige beslissingen moeten uiterlijk in augustus 2019 zijn genomen, zodat ze effectief zijn per augustus 2020.”
Een ambitieus streven, waar ook het visiedocument ‘Sembra awe pa kosechá mañan’ (Vandaag zaaien om morgen te oogsten) van de Kamer mee doordrenkt is: ,,Om vooruit te komen moet Curaçao haar fundament dringend herzien. Dit kan niet worden bewerkstelligd met zogenaamde ‘low hanging fruits’-projecten. Deze situatie vergt een nieuw denken, een nieuwe weg, waarbij centraal staan: 1. de mens, 2. de productiviteit, 3. de economie en 4. het welzijnsniveau. De nadruk komt hierbij veel meer te liggen op onderwijs en immigratie voor ontwikkeling van de bevolking, productiviteit-verhogende maatregelen, en het verwijderen van obstakels die de economische groei in de weg staan om via deze weg de nodige middelen te genereren voor een hoger welzijnsniveau van de bevolking.”
Het begint volgens de KvK dus met ‘investeringen in de mens’ en de Kamer gebruikt productiviteitsprikkels en economie als geijkte instrumenten om het welzijn van de mens te verbeteren. ,,Zodoende staat de ontwikkeling van de mens centraal in de nieuwe strategie van Curaçao.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).