Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg (ORV) heeft een zogenoemde Backbone-training gegeven aan medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Backbone is een training over wetgeving waar de politie mee te maken heeft.

backboneTen eerste is er veel wetgeving en ten tweede verandert deze constant. Het Backbone-programma is gericht op de politie en de buitengewoon agenten van politie opdat zij bij straatwerk niet twijfelen en direct volgens de wet, actie kunnen ondernemen.
Ook functionarissen die zich bezighouden met de bestrijding van criminaliteit en onderzoek naar delicten leren de wet via een computerprogramma. Daar leren zij onder andere welke dwangmiddelen er zijn en hoe deze correct gebruikt kunnen worden. In de training worden ook casussen gedaan met audiovisueel materiaal en foto’s. Met deze kennis kan de politiefunctionaris aanhoudingen verrichten en huiszoekingen doen. ORV gebruikt de methode ‘Drill and Practice’ zodat de agenten snel en accuraat leren handelen. Het programma is in samenwerking met Nederland ontwikkeld en aan de Curaçaose situatie aangepast. Backbone staat voor ruggengraat: de agent toont bij zijn acties ruggengraat en staat stevig in zijn schoenen.
De docenten waren Mercera en Martina en na de cursus zijn de certificaten uitgereikt in het bijzijn van ORV-directeur Alpha Falbru en de KMar-functionarissen John van Mourik en René van der Deure.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).