Van onze correspondent
Den Haag - GroenLinks vindt het niet kunnen dat op Aruba, Bonaire en Curaçao nog steeds Nederlandse schoolexamens zonder aanpassing worden afgenomen.

Examen GLKamerleden Lisa Westerveld en Nevin Özütok hebben hierover vragen gesteld aan minister Arie Slob (ChristenUnie) voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.
In de vraagstelling verwoorden de Kamerleden voor iedereen op de eilanden bekende problemen. Zoals het feit dat Nederlands voor de overgrote meerderheid van de leerlingen niet hun moedertaal is en dat zij daarom moeite hebben met sommige vragen. Ook de onbekendheid met de Nederlandse context wordt door hen genoemd. De grote verschillen in slagingspercentages zouden hierdoor verklaard kunnen worden, veronderstelt GroenLinks.
De vraagstellers willen van Slob weten of hij hierover ‘wel eens in gesprek’ is gegaan met de onderwijsministeries op Aruba, Bonaire en Curaçao. Waarmee zij eraan voorbijgaan dat voor Bonaire Slob zelf de Onderwijsminister is. ,,Bent u bereid het dilemma met het College van Toetsen en Examens te bespreken?”, vragen zij.
De Kamerleden doen zelf de suggestie om de examens meer toe te spitsen op de context van de eilanden ‘en dus vragen over het Nederlandse klimaat, politiek en maatschappij waar mogelijk te verminderen’. Ook doen ze de voorzet om onderwijs in het Papiaments of Engels aan te bieden met Nederlands als vreemde taal en ook de examens in het Engels af te nemen.
Andere vragen van Westerveld en Özütok gaan over de N-term (de normering) voor de examens. ,,Klopt het dat de scores van leerlingen uit Aruba, Bonaire en Curaçao worden meegenomen in de berekening van de N-term?” Ze stellen voor op de eilanden een andere N-term te gebruiken voor de examens Nederlands en Spaans. Waarbij die voor Spaans op de eilanden juist op een hoger niveau zou moeten liggen, omdat de leerlingen hierbij in het voordeel zijn. Een andere suggestie is om leerlingen op Aruba, Bonaire en Curaçao voor wie Nederlands geen moedertaal is meer tijd te geven bij hun examens. Ze verwijzen daarbij naar de extra tijd die leerlingen met dyslexie krijgen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).