Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zal niet ingaan op het verzoek (lees: de sommatie) om alle werkzaamheden in het Rifgebied per direct te staken.

rifZo heeft zij in reactie op een pro-forma bezwaarschrift laten weten. In het weekeinde ontving de bewindsvrouw van advocaat Achim Henriquez namens Fundashon Rif en Sosiedat Amigu di Tera een pro-forma bezwaarschrift. Jesus-Leito stelt dat dit stuk intussen naar de Adviescommissie bezwaarschriften VVRP is doorgestuurd voor verder afhandeling conform de LAR-procedure (Landsverordening Administratieve Rechtspraak). Het gaat over het Rif-project. De brief van de advocaat bevat ook een formeel verzoek om allerlei documenten over dit project. Dit is als een LOB-verzoek (Landsverordening Openbaarheid van Bestuur) aangenomen en is volgens de minister naar de betrokken functionaris, belast met het afhandelen van LOB-verzoeken, doorgestuurd.
Tot slot bevat het schrijven van Henriquez eveneens een ‘sommatie’ om alle werkzaamheden in het Rifgebied met onmiddellijke ingang te stoppen. Echter, gezien een LAR-bezwaarschriftprocedure geen schorsende werking heeft, aldus de minister, zullen de bedoelde werkzaamheden vooralsnog doorgang vinden zoals gepland.
Zo verklaarde Jesus-Leito maandag direct in antwoord op de brief van Henriquez namens Fundashon Rif en Sociedat Amigu di Tera, die nu aangeven naar de rechter te stappen.
,,Bij persbericht van 15 mei 2019 heeft de minister van VVRP publiekelijk aangekondigd dat er een overeenkomst is aangegaan met het bedrijf Heuvelman Ibis, voor het realiseren van een project in het zogeheten Rifgebied in Otrobanda. Het project zou het saneren van het mangrovegebied aldaar behelzen en de verdere ontwikkeling ervan tot een park. Bij navraag door cliënten bleek er meer aan de hand dan slechts het vorengaande.”
Voorop wordt gesteld dat Fundashon Rif en Amigu di Tera ‘geen tegenstanders zijn van ontwikkeling’. ,,Sterker nog, zij hebben al sinds jaar en dag de sanering van het vervuilde mangrovegebied toegejuicht en ook verschillende aanbevelingen gedaan in dat kader.”
Eén van die aanbeveling was destijds dat de jeugd van het Rifgebied zelf betrokken zou worden bij de ontwikkeling van een park. Daarmee zou in één klap bereikt worden dat deze jeugd zich maatschappelijk betrokken zou voelen bij het park, maar zij zou op die manier ook aan werk zijn geholpen. ,,Helaas is dit idee niet gevolgd door de minister”, aldus advocaat Henriquez.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).