Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gezamenlijke schoolbesturen van Curaçao zijn zeker niet tegen een wettelijk geregeld Schoolveiligheidsplan, integendeel, maar dan zijn wel extra geldmiddelen en formatie vereist.

scholenEigenlijk is dat ook nu allang het geval, zo blijkt uit correspondentie tussen de schoolbesturen en het ministerie van Onderwijs in handen van het Antilliaans Dagblad: ,,Er is wel degelijk aandacht voor veiligheid. Het ontbreekt ons echter aan middelen en formatie om die maatregelen te nemen die onzes inziens nodig zijn. Wij zien niet hoe deze wet dat probleem oplost, vooral nu deze geacht wordt budgetneutraal te moeten worden geïmplementeerd.”
Met andere woorden: niet het ontbreken van zo’n wet is het primaire probleem, maar het gebrek aan extra financiële ruimte. En om die reden is er op dit moment weinig steun van de schoolbesturen - ‘onvoldoende draagvlak’ - voor de conceptwetgeving.
De schoolbesturen, waaronder de stichting Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) en de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), zeggen zich in dezen gesteund te weten door de Raad van Advies (RvA). Dit hoogste adviescollege van de regering zou hebben gesteld dat het belangrijk is een realistische inschatting te maken van de financiële en formatieve consequenties van de wetgeving.
Onlangs is de concept-wetgeving voor een Schoolveiligheidsplan besproken. De schoolbesturen zijn ‘tevreden’ met het feit dat het thema veiligheid de aandacht heeft van het ministerie. Wel vinden zij dat als de schoolbesturen wettelijke verantwoordelijkheid krijgen voor de veiligheid op school, dat de randvoorwaarden in orde moeten zijn.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).