Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Verspreid over zes bestaande wijken worden op korte termijn 500 nieuwe woningen gebouwd. Dat is gisteren bekendgemaakt.

huizenMinister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft in het kader van het project Macro Public, Private, Partnership onlangs een akkoord getekend met Eigen Woning Plan (EWP) voor de constructie van de 500 huizen.
Samen met de directeur van EWP, Wendell Bonafacio, en in aanwezigheid van werknemers van het ministerie van VVRP en de trekker van het project, Wilfred Elsevier, en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Jansen en de Jong Groep, Hans Smits, heeft de minister haar handtekening onder het genoemde akkoord gezet.
Het Macro Public, Private, Partnership-project houdt in dat de regering samenwerkt met private partners om woningen op Curaçao te realiseren. In een verklaring geeft de minister aan dat het één van haar prioriteiten is om betaalbare woningen te creëren voor de Curaçaose bevolking. Naast woningvoorziening, biedt het project nieuwe banen voor langere termijn en bestrijdt het tevens illegaal terreinbezetting.
De 500 huizen worden binnenkort gebouwd in zes bestaande wijken, te weten Mahuma Zuid, Montaña Abou fase 2, Rooi Santu, Ronde Klip, Brakkeput fase 2 en Tra’i Seru. In de komende periode zal het ministerie van VVRP samen met EWP informatie verstrekken over de wijze waarop geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor een woning in dit project.
In maart maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het aantal woningen op Curaçao flink is toegenomen tussen 2001 en 2017, namelijk van 49.045 naar 75.087. De groei is volgens het CBS ingegeven door de bevolkingsgroei gedurende zestien jaar en wordt ondersteund door het handelen van de overheid, namelijk het beleid ter stimulering van de woningproductie via public-private partnershipinstellingen. Het aantal woningen, door CBS de ‘woningvoorraad’ genoemd, is tussen 2004 en 2006 eerst snel gegroeid, gevolgd door een periode tot 2015 waarin de woningproductie zich op een hoger niveau dan vóór 2004 heeft gestabiliseerd. Het is in deze periode van stabilisering dat de daling van de woningleegstand zich inzet, zo gaf het CBS toen aan; de leegstand is namelijk gedaald van 5.059 leegstaande woningen in 2011 naar 3.190 leegstaande woningen in 2017; een daling van 1.896 woningen, oftewel 36,9 procent. De daling van de woningleegstand heeft zich het meest voorgedaan in de buurtcategorie met een hoog leegstandsniveau en onder de woningwaarde-categorie van middenklasse-woningen.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).