Van onze redactie
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft over 2018 een positief resultaat behaald van 275.000 gulden.

F03 Hof positief resultaat 2018Dit resultaat wordt veroorzaakt door incidentele baten van 689.000 gulden, die niet voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering van het Hof voor de zes eilanden. Indien het resultaat wordt gecorrigeerd voor deze incidentele baten heeft het Hof verlies gedraaid in 2018, namelijk 414.000 gulden.
Dit verlies is volgens het Hof ‘te verklaren’ omdat het Hof een bezuinigingsopgave had in 2018 van circa 1,3 miljoen gulden. ,,Het bestuur heeft een streng bezuinigingsbeleid gevoerd op de inhuur van externen en de exploitatiekosten om deze opgave te halen. Dat is grotendeels gelukt.” Aldus het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Morgen geeft het Hof op Curaçao een perspresentatie over het jaarverslag 2018, terwijl vandaag Aruba aan de beurt is. Maar vrijdag al bracht The Daily Herald op Sint Maarten delen van het jaarverslag naar buiten.
Het jaarverslag heeft dit keer als thema ‘Ontwikkeling’. ,,De focus van het Hof lag in 2017 en 2018 op professionalisering, kwaliteit en klantvriendelijkheid, met als hoofdthema: ‘Huis op Orde’. In werkelijkheid is een huis nooit helemaal af, omdat er altijd wel iets valt te repareren, te vervangen, moderniseren of te onderhouden. Het Hof is dus voortdurend in ontwikkeling en daarom is dit thema gekozen voor het jaarverslag.”
De totale instroom van zaken in eerste aanleg in 2018 bedroeg in totaal 37.433. Dit is een afname van 14 procent ten opzichte van 2017, toen 43.426 zaken waren ingestroomd. Deze afname wordt, aldus het jaarverslag, voornamelijk veroorzaakt door een afname van 18 procent in de instroom van strafzaken. In 2018 zijn 27.452 strafzaken ingestroomd; in 2017 waren dat er 33.609.
In 2018 zijn 37.635 zaken uitgestroomd. Dit is een afname van 11 procent vergeleken met 2017, toen 41.707 zaken zijn behandeld. De daling wordt veroorzaakt doordat 18 procent minder (27.452 vs. 33.609) strafzaken zijn afgehandeld. Er is wel een toename van 19 procent in de afhandeling van bestuursrecht te constateren.
Dan hoger beroep: de instroom van hoger beroepzaken nam op totaalniveau met circa 8 procent toe in 2018 (1.258) vergeleken met 2017 (1.162). De toename ligt vooral bij de rechtsgebieden civielrecht (751 vs. 653) en strafrecht (228 vs. 199). De uitstroom van hoger beroepzaken in 2018 was voor alle rechtsgebieden hoger, aldus het jaarverslag. Er werden 874 zaken afgehandeld. In 2017 waren dat er 654. Dus een toename van 34 procent.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).