Van een onzer verslaggevers
Willemstad/ Philipsburg - De Centrale Bank (CBCS) neemt ‘nadrukkelijk afstand van alle eenzijdige en onjuiste berichtgevingen’ inzake kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia. Dat laat de CBCS in een gisteren uitgestuurd persbericht weten.

F07 CBCS Wettelijke rente stijgtHoewel er in het persbericht geen naam wordt genoemd, wordt wel verwezen naar ‘de voice-note’ van Schoop-Isenia waar deze krant een dag eerder over berichtte. ,,De bewoordingen zoals gebezigd in de voice-note, die momenteel op social media circuleert, zijn nimmer door de Centrale Bank gebruikt”, aldus de CBCS.
In de bewuste voice-note, gericht aan haar eigen familie maar daarna ook bij een veel breder publiek beland, doet Schoop-Isenia haar beklag over de wijze waarop de Centrale Bank is omgesprongen met een in 2013 door de CBCS opgesteld intern en vertrouwelijk memo dat de waarnemend-president, Leila Matroos-Lasten, een paar weken terug heeft gemaild naar minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. Daarmee kwam het ministerschap van Schoop-Isenia ter discussie te staan. Ook de kennelijke voorwaarden die de CBCS zou hebben gesteld aan het alsnog afgeven van een soort verklaring van geen bezwaar, in een poging uit de impasse te geraken, noemt Schoop-Isenia en bestempelt dit als ‘chantage’.
Over de vermeende condities waren ook al vóór het uitkomen van de voice-note berichten in de media gekomen, waaronder in deze krant, die zich hiervoor baseert op meerdere betrouwbare bronnen. De Raad van Commissarissen (RvC) neemt het zelf ook allemaal zo serieus dat het de hele zaak in onderzoek heeft genomen en van de directie snel opheldering vraagt.
In het persbericht van gisteren stelt de CBCS: ,,Al enige tijd wordt er in de media negatief bericht over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De CBCS heeft vanaf de aanvang van deze kwestie er bewust voor gekozen om in afwachting van het resultaat van de lopende onderzoeken zich niet in de media uit te laten. De voortdurende onjuiste en schadelijke berichtgevingen in de media dwingen de CBCS echter om nu te reageren in het belang van de betrouwbaarheid en integriteit van de CBCS als instituut.” En verder: ,,De CBCS kan zich op geen enkele wijze herkennen in deze berichtgevingen, noch in de onlangs geuite beschuldigingen als zou zijn gedreigd met draconische voorwaarden dan wel dat anderszins namens de CBCS zou zijn getracht enig persoon of instantie te chanteren.”
De Centrale Bank distantieert zich dus nadrukkelijk van wat de CBCS kwalificeert als ‘al deze eenzijdige en onjuiste berichtgevingen’, zonder inhoudelijk in te gaan op wat dan onjuist is, maar ook niet wat dan wél speelt en welke bewoordingen dan wél zijn gebruikt.
In de bewuste voice-note verwijst Schoop-Isenia naar wat haar is medegedeeld over het overleg tussen de advocaat van de CBCS, Dave Liqui-Lung, en haar eigen raadsman, Michael Bonapart. Aangenomen mag worden dat de advocaat van de Centrale Bank niet op eigen initiatief handelt, maar optreedt namens zijn cliënt.
Deze krant berichtte dinsdagochtend al dat de kwestie-Neysa al enige tijd onopgelost bleef totdat er eind vorige week overleg was tussen partijen. Daarbij zou de CBCS-top hebben aangegeven mee te willen werken aan een verklaring dat er ‘vooralsnog’ geen negatieve bevindingen tegen Schoop-Isenia zijn (het betreft haar periode als assistant financial manager bij Girobank in de periode tot 2012), mits zij akkoord gaat met de voorwaarden van CBCS, waaronder intrekking van haar kandidatuur voor het ministerschap (aanvankelijk gestelde voorwaarde), en afzien van het doen van aangifte, het starten van een civiele procedure en het indienen van een klacht bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (naderhand bijgekomen voorwaarden).
Dit zou in regeringscentrum Fòrti - premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en minister Gijsbertha werden hierover geïnformeerd - hebben gezorgd voor ‘gefronste wenkbrauwen’ en zijn ervaren als hoog spel, zo niet een vorm van bedreiging. Zo berichtte deze krant. Deze informatie werd voorgelegd aan meerdere bronnen en door geen tegengesproken. Ook naderhand kwam geen verzoek tot rectificatie. Integendeel, de voice-note waar ook de CBCS naar verwijst lijkt deze berichtgeving te bevestigen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).