Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Er is in de afgelopen jaren niet veel vooruitgang geboekt ten aanzien van de houding van de overheid naar de ombudsman en de burger toe en de dienstverlening van de overheid is onbehoorlijk.” Dat is de conclusie in het jaarverslag 2018 van Keursley Concincion, de ombudsman van Curaçao.

ombudsmanConcincion heeft het jaarverslag over 2018 op 7 mei ingediend bij William Millerson, de voorzitter van het parlement van Curaçao. In dit verslag wordt gekeken naar het aantal verzoeken dat over het gedrag van de ministeries is ontvangen. In het jaar 2018 heeft de ombudsman in totaal 650 verzoeken in behandeling genomen. ,,Uit ons rapport blijkt dat de situatie zoals deze nu is onhoudbaar is. De meest gehoorde klacht, zeker 90 procent van alle binnengekomen klachten, is het uitblijven van een reactie van de ministeries, waardoor de burger soms verstoken blijft van adequate dienstverlening”, vertelt Concincion. Hij zegt zelf geen instrument te hebben om in te grijpen. ,,Wij dienen daarom een verzoek in bij de Statenvoorzitter, wij willen dat het parlement ingrijpt.” De ombudsman brengt elk jaar een rapport uit met daarin een overzicht van de ontvangen klachten van burgers en werknemers over de verschillende ministeries. Al jaren doet hij aanbevelingen en onderzoeken maar deze worden volgens hem niet opgevolgd door de overheid. In de praktijk bestaan er grote verschillen tussen het presentatie- en inspanningsniveau van de diverse ministeries onderling. Deze lijn kan zelfs worden doorgetrokken naar organisaties die zich binnen eenzelfde ministerie bevinden. Het valt hem op dat dezelfde ministeries steeds de meeste klachten ontvangen. In het jaar 2018 waren dit het ministerie van Justitie, met in totaal 84 klachten, gevolgd door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) met 49 klachten en het ministerie van Financiën met 42 klachten.
Vervolg op pagina ..
‘Behoorlijk bestuur verplicht’

 

 

Scharlooweg 41, Tel: (+5999) 461-0303 Fax: (+5999) 461-9483
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.