Van een onzer verslaggevers
Oranjestad/Willemstad - De Centrale Bank van Aruba (CBA) weigert elke vorm van medewerking bij de vertaling in het Nederlands van een recent in het Engels gepubliceerd CBA-verslag over de ontwikkelingen op de Arubaanse betalingsbalans.

vertalingHet is niet de eerste keer, zo geeft de Centrale Bank in Oranjestad zelf ook toe. ,,Zoals reeds in het verleden aan u enkele keren is medegedeeld, doen wij de vertaling in het Nederlands van dergelijke releases niet meer”, aldus een vriendelijke woordvoerder.
Het betreft het verslag ‘Balance of Payments Developments during the second half of 2018’, zoals eind vorige maand uitgebracht. Dit verslag bevat, zoals zo vaak bij financieel-economische rapportages, veel (Engelse) technische termen en begrippen, die voor de meeste lokale media en zeker het grote publiek niet altijd toegankelijk zijn.
De CBA publiceert dit verslag over de ontwikkelingen van de Arubaanse betalingsbalans in de tweede helft van vorig jaar echter uitsluitend in het Engels, maar niet in het Papiaments en/of het Nederlands. Ook geen samenvatting. En zo blijkt, ook niet desgevraagd.
Het gaat om interessante en maatschappelijk gezien belangrijke informatie, die echter moeilijk - zo niet onmogelijk - te volgen is door de gemiddelde lezer. Zelfs personen die meer dan gewone belangstelling hebben voor economische berichtgeving zullen er (veel) moeite mee hebben.
Zo luidt de eerste zin: ,,The current account deficit of the balance of payments contracted by Afl. 11.2 million to Afl.103.7 million in the second half of 2018, compared to the second half of 2017. The contraction in the current account deficit resulted from an increase in the services account surplus and a decline in goods account deficit, which were greatly offset by expansions in both the primary and secondary income accounts deficits”.
Het tekort op de lopende rekening van de Arubaanse betalingsbalans is, vergeleken met de tweede helft van 2017, in de laatste zes maanden van vorig jaar met 11,2 miljoen florin gedaald tot 103,7 miljoen florin. De rest van de uitleg is al een stuk complexer. En zo gaat het verder.
Zoals deze zin over de zogeheten ‘Net incurrence of financial liabilities’: ,,During the second half of 2018, the net increase of financial liabilities was mostly generated by an Afl. 186.3 million rise in portfolio investment liabilities, compared to Afl. 3.1 million in the same period of 2017. This surge was mostly due to the government debt issuance on the international capital market. Additionally, direct investment liabilities, both equity and debt, grew by Afl. 102.1 million (2nd half 2017: Afl. 205.8 million).”
Dit verslag staat op de website van de CBA, kennelijk bedoeld om de burgers van Aruba en andere belangstellende te informeren. Op 29 april verzocht de hoofdredactie van deze krant: ,,Bon dia/siman, is het svp mogelijk het CBA-verslag over de betalingsbalans in het Nederlands vertaald te ontvangen?”
Dit bleek dus echter niet mogelijk: ,,Zoals reeds in het verleden aan u enkele keren is medegedeeld doen wij de vertaling in het Nederlands van dergelijke releases niet meer. Onze excuses daarvoor. Wij zijn wel bereid nadere toelichting te geven op de gepubliceerde release als u dat wenst.”
De redactie van het Antilliaans Dagblad gaf natuurlijk niet op en probeerde het nóg eens: ,,Dank voor uw snelle reply. Much appreciated. Zoals in het verleden meerdere keren gesteld, is het voor het grote publiek nogal complexe materie. Wil de CBA de boodschap goed over laten komen, dan doet de CBA er - naar onze bescheiden mening - verstandig aan dit soort publicaties (desnoods een samenvatting) óók in het Papiamento en in het Nederlands uit te sturen. Vooral in verband met de betalingsbalans zijn de termen en begrippen nogal technisch van aard (maar zeker niet onbelangrijk). Als de CBA - rijk aan (geld)middelen en vooral veel deskundigheid - het blijkbaar al niet meer kan (vertalen, red.), wat verwacht de CBA dan van de gemiddelde media en van het grote publiek? Vandaar ons vriendelijke/beleefde verzoek, wat wij bij dezen herhalen. Het gaat slechts om het tekstgedeelte.”
Het betreft welgeteld - alles bij elkaar - maximaal anderhalve A-4. In totaal slechts acht alinea’s. Toch is dat kennelijk te veel gevraagd van een publieke instelling. Het Antilliaans Dagblad kreeg geen antwoord meer. De hoofdredactie heeft gisterochtend nog éénmaal een herhaald verzoek uitgestuurd, naar drie verschillende medewerkers, plus daarnaast informeel via een zeer hooggeplaatste functionaris bij de CBA, en is in afwachting van antwoord – en vooral medewerking.
In de tussentijd moeten de Arubaanse bevolking en andere stakeholders het doen met teksten als deze over bijvoorbeeld de ‘Net acquisition of financial assets’: ,,The net growth of financial assets in the second half of 2018 resulted from increases in all categories with the exception of financial derivatives. Intercompany lending grew by Afl. 28.7 million, investments in foreign equity securities rose by Afl.
32.8 million, and other investment assets increased by Afl. 25.4 million.”
Op zich relevante informatie, die echter voorbij zal gaan aan de meeste niet-deskundigen en dat moet gezien worden als een gemiste kans van de CBA om een breder publiek te betrekken bij zaken die allen aangaan.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.