Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Zita Jesus-Leito (PAR) is bezig met een visiedocument over het kustbeleid.

F04 OP Visie kustbeleid DUSHIHet stuk zal spoedig gepresenteerd worden en als uitgangspunt dienen voor discussie om uiteindelijk te komen tot een vastgesteld kustbeleid voor Curaçao. Dat heeft zij gisteren in de centrale commissievergadering van de Staten naar voren gebracht.
Het document is nu in de eindfase en zal dan in de Raad van Ministers gepresenteerd worden en daarna naar de Staten gaan. Dit proces zal in twee tot drie maanden afgerond zijn, zo beloofde de minister.
De vergadering was een vervolg op de vergadering van 20 november vorig jaar, na het incident bij het luxe resort Baoase waar protestgangers zich met geweld toegang verschaften tot het strand onder het motto dat stranden toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ook de discussie die dit jaar ontstond bij het stuk strand bij het Marriott Hotel is aanleiding volgens de minister om goed beleid op papier te hebben. Overigens is bij Marriott een erfpachtovereenkomst getekend waarbij bedongen is dat het strand daar toegankelijk blijft voor het publiek.
Ook voor Klein Curaçao wordt apart beleid geformuleerd. Daarvoor is nu een interministeriële commissie ingesteld. Zo ook voor het Spaanse Water. Andere aandachtgebieden zijn Playa Kanoa met illegale bouw, Sint Joris met surfactiviteiten en de zee achter Brievengat. Op dit moment is Bándariba tot en met Punda en Otrobanda in beeld gebracht, maar ook de zuidkust tot en met Westpunt moeten nog in kaart gebracht worden. Bándabou zal nog een hele klus worden, zo geeft de minister aan. ,,Want daar zijn veel weekendhuizen gebouwd met een vergunning, die inmiddels omgebouwd zijn tot toeristische onderkomens waarbij terreinen en stukken strand in gebruik genomen zijn, zonder dat er enig zicht is op wat daar aan ten grondslag ligt. We gaan wel bij hotels protesteren, maar niemand doet dat op Bándabou.”
Met betrekking tot Klein Curaçao stelt zij: ,,Onderzocht moet worden wat er op het eiland gebouwd is en of dit illegaal is gebeurd, zonder vergunning. Ook moet gekeken worden naar de vele toeristen die naar het eiland gebracht worden en waarvoor niets wordt betaald. Verder wordt onderzoek gedaan naar hoe dit zich allemaal verhoudt tot het feit dat het hier om een Ramsar-gebied gaat.” Dit is een watergebied van internationale betekenis, in het bijzonder een verblijfplaats voor watervogels, maar ook schildpadden.
Het kustbeleid wordt overigens niet alleen door VVRP opgesteld, ook de ministeries van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en Economische Ontwikkeling (MEO) zijn erbij betrokken, evenals bijvoorbeeld de meteorologische dienst.
In de vergadering over het kustbeleid heeft Jesus-Leito verwezen naar diverse wetgeving die betrekking heeft op de kustgebieden. Belangrijkste is dat in het burgerlijk wetboek is vastgesteld dat stranden en kustgebieden van het Land zijn en alleen door middel van een bijzondere toestemming bij landsverordening vervreemd, bezwaard of in gebruik gegeven mogen worden. En een landsverordening is een wet die altijd besproken en aangenomen moet worden in de Staten. De minister geeft aan dat in haar zittingsperiode nimmer zo’n landsverordening is uitgegeven. ,,We weten niet hoeveel landsverordeningen in het verleden zijn uitgegeven, daar moet nu een inventarisatie van komen”, zo voegt ze eraan toe. De minister telt overigens op dit moment 18 vrije stranden en enkele private stranden waarvan ze enkele opsomt: San Juan, San Nicolas, Cas Abou, Blauwbaai, Sint Joris, Santa Barbara, Oostpunt, Porto Marie en Holiday Beach.
Het visiedocument brengt niet alleen alle stranden en kustgebieden in kaart, het gaat ook in op bijvoorbeeld hoe omgegaan wordt met lozing van beerputwater en industrieel afvalwater in de zee. De minister heeft aangegeven dat daar overigens al verbetering is gekomen. Zo zijn sinds september vorig jaar twee nieuwe lozingsvoorzieningen in gebruik genomen, op Shut en op Klein Kwartier. De vacuümtrucks moeten onderscheid maken tussen huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater, waar meer oliën en chemicaliën in zitten. Deze worden apart geloosd en met pijpleidingen naar Klein Hofje vervoerd waar verwerking plaatsvindt.
In het visiedocument wordt ook ingegaan op wat verstaan wordt onder strand en kustgebied, privégebied en vrije toegang zonder te hoeven betalen.
Ander aspect van het kustbeleid is het onderhoud van de stranden, de faciliteiten zoals toiletten en douches en het gebruik van barbecues.
De minister heeft ook aangegeven dat er kustbeleid nodig in verband met de klimaatverandering, maar in deze specifieke vergadering is zij daar verder niet op ingegaan.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.