Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Kòrsou di Nos Tur (KdNT) heeft gisteren bij de Landsrecherche aangifte gedaan tegen minister van Financiën Kenneth Gijsbertha, president-directeur ad-interim van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) Leila Matroos-Lasten en kandidaat-minister van Economische Ontwikkeling Neysa Isenia.

cbcsTegenover TV Direct spreekt medewerker van de partij in de Staten, Carlos Monk, over een ‘macaber plan binnen de MAN waarbij hun eigen kandidaat-minister is benadeeld’. ,,Door een machtsspel dat volledig uit de hand is gelopen, zijn twee instanties die vertrouwen en integriteit horen uit te stralen - te weten de CBCS en de minister van Financiën - nu publiekelijk te kijk gezet”, aldus Monk.
Volgens Monk staan de laatste ontwikkelingen - waarbij vanuit de CBCS-top gevoelige informatie over Isenia naar Gijsbertha is gestuurd - niet los van wat er binnen de financiële wereld gebeurt. ,,De hele financiële wervelkolom is volledig gecorrumpeerd”, meent Monk. Als voorbeeld noemt hij fraude binnen de Girobank, maar ook de situatie bij Ennia en het onderzoek van Saffier 2 ‘binnen de Centrale Bank nota bene’. ,,De laatste ontwikkelingen dragen bij aan deze corruptie en nu gaat het om handelingen van de minister van Financiën en de president-directeur van de Centrale Bank; instituten die juist vertrouwen en integriteit horen uit te stralen, hebben nu bewezen ook corrupt te zijn.”
Monk wijst erop dat je bij het screeningsproces te maken hebt met de Wet integriteit (kandidaat)-ministers en dat de CBCS en de minister van Financiën in overtreding met artikelen 8 en 22 van deze wet hebben gehandeld. ,,Maar niet alleen mevrouw Leila Matroos-Lasten en minister Kenneth Gijsbertha, maar ook de kandidaat-minister Neysa Isenia heeft zich hieraan schuldig gemaakt”, zo meent Monk. ,,Ze hebben allemaal informatie die betrekking heeft op het screeningsproces - waar geheimhouding op berust - gebruikt en deze verspreid. Matroos-Lasten heeft bovendien toen ze de informatie naar de minister verstuurde, het bankstatuut en de Wet bank- en kredietwezen overtreden. Als je deze overtredingen verbindt aan het Wetboek van Strafrecht, zie je dat er sprake is van een machtsspel dat volledig uit de hand is gelopen en nu moeten deze personen zich voor justitie hiervoor verantwoorden. Ze hebben alle drie misdrijven begaan en het gaat hierbij niet om zomaar een burger, maar om mensen die beter dienen te weten, mensen die de wet horen te kennen.”
Het argument dat de informatie over Isenia naar de minister werd verstuurd omdat het Openbaar Ministerie de druk om informatie bleef opvoeren, wordt door Monk weggewuifd. ,,Zowel de CBCS als de minister hebben het Openbaar Ministerie gebruikt om te rechtvaardigen waarom informatie over Isenia is uitgestuurd. Als het Openbaar Ministerie de informatie zo graag wilde, had Matroos-Lasten het rechtstreeks naar het Openbaar Ministerie moeten sturen en niet eerst naar de minister.”
Waarom Matroos-Lasten dit dan wel heeft gedaan, heeft volgens Monk alles te maken met een ‘macaber plan binnen de MAN zelf’. ,,Ze dacht dat door de informatie naar de minister van Financiën te sturen, Isenia zich stilletjes zou terugtrekken en zij dan minister van Financiën zou worden. Minister Gijsbertha zou dan rustig opschuiven naar de post van Economische Ontwikkeling. Een macaber plan waarbij de kandidaat-minister - nota bene voorgeschoven door de MAN zelf - wordt benadeeld.”
Het Openbaar Ministerie wilde gisteren geen commentaar leveren over de aangifte.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).