Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er schuilt een groot gevaar in het overheidsbeleid om merkmedicijnen compleet te vervangen voor generieke geneesmiddelen, zegt directeur Willem da Costa Gomez van Manrique Capriles.

manriqueVandaag heeft de VIPP, Vereniging van Importeurs van Farmaceutische Producten, een vergadering met minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid. Da Costa Gomez spreekt van ‘unintended consequences’. Bijvoorbeeld dat de merkmedicijnen op een gegeven moment Curaçao - en de andere eilanden - zullen verlaten. ,,Zie bijvoorbeeld Bonaire, waar je bijna geen merkmedicijnen meer kunt krijgen.”
In gesprek met deze krant, maar ook (deels) voor eigen parochie, stelt de directeur: ,,Mochten de merkmedicijnen de eilanden - Aruba, Curaçao en Sint Maarten - verlaten, dan missen wij de boot. Bepaalde medicijnen, waarvoor er geen generiek beschikbaar is, zullen dus niet meer te verkrijgen zijn. Het is lastig uit te leggen dat een werknemer elke maand bvz-premie (basisverzekering ziektekosten, red.) afdraagt en vervolgens geen kwaliteitsmedicijnen kan krijgen, omdat het gevoerde overheidsbeleid, om kosten te besparen, dat tegenwerkt.”
Da Costa Gomez verder: ,,We kunnen altijd zeggen: wij zullen deze medicijnen uit Nederland halen. Dan is mijn vraag: aan welke economie willen wij bijdragen: die van Curaçao of Nederland? Waar willen wij banen scheppen: in Nederland of op Curaçao? Waar willen wij meer inkomsten voor de overheid genereren: in Nederland of op Curaçao?”
Manrique Capriles heeft moeilijke tijden meegemaakt, geeft de directeur aan, evenals de rest van de bedrijfssector - medicijnenimporteurs en apotheken - sinds de invoering van het overheidsbeleid in 2012.
Dit waren de hoofdpunten: de ‘mark-up’ van de groothandel werd verlaagd van 37,5 procent naar 20 procent (Da Costa Gomez legt uit: ,,Dus als je een medicijn inkoopt voor 50 gulden, dan mag je dat verkopen voor 60 gulden”); de mark-up van de apotheken van 50 procent werd vervangen door de 7 gulden per receptregel; en de omslag naar generieke medicijnen.
Ter vergelijking: de groothandel mark-up op Aruba en Sint Maarten is 30 procent. De receptregelvergoeding op Aruba was vorig jaar verhoogd van 7 naar 15,25 florin. Op Sint Maarten zal dit jaar de receptregel verhoogd worden van 7 naar 15 gulden. ,,De verhogingen op onze zustereilanden reflecteren tenminste meer de reële kosten die gepaard gaan met de effort welke moet worden gestopt in de medicijnenvoorzieningsbranche.”
De bedrijfsleiding van Manrique Capriles bestrijdt dat generieke medicijnen altijd goedkoper zijn dan merkmedicijnen. ,,Als je de prijslijsten van SVB door de jaren heen vergelijkt zie je lichte stijgingen in generieke prijzen. Bovendien richten de generieken zich meestal op de hardlopende medicijnen (zogeheten ‘fast movers’): ze moeten volume hebben om nog winst te maken. Daarom wordt niet altijd een generiek geïntroduceerd, waardoor het merkmedicijn op de markt blijft.”
Da Costa Gomez tegenover het Antilliaans Dagblad: ,,Wereldwijd groeit het besef dat generieke medicijnen niet volledig gelijkwaardig zijn aan merkmedicijnen. Er zijn bij generieken zelfs voldoende ‘horror stories’ de laatste jaren, zeker indien de generieke medicijnen niet uit de beter ‘pharma-gereguleerde’ landen komen.”
De directeur wijst er bovendien ook op dat, last but not least, de merken bijdragen aan de ondersteuning van de Naskho-activiteiten (Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs), educatie van de sector en andere activiteiten in de medische sector. ,,De generiek doet dit alles niet.”
De nu voorgenomen overheidsmaatregelen zullen de druk op de farmaceutische groothandelssector verder opvoeren, merkt Da Costa Gomez op: de mark-up van de groothandel van merkmedicijnen wordt weer verlaagd: nu van 20 naar 10 procent, terwijl de mark-up van de groothandel van generieke medicijnen 20 procent blijft. ,,Dit zal de hele groothandelssector van merkmedicijnen nog méér onder druk zetten en leiden tot mogelijk banenverlies in de sector.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).