Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het in 1980 opgerichte praktische opleidingsinstituut Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (Feffik), zal het komend schooljaar definitief opgeheven worden.

feffik,,Het afbouwproces is begonnen”, zo staat in een uitnodiging voor een persconferentie die vandaag gehouden wordt.
Directeur Ludwig Alberto, sinds 2013 de interim-directeur van Feffik, stond het Antilliaans Dagblad vooraf te woord. ,,Gesproken is met docenten en instructeurs, de ruim 200 studenten en hun ouders. Iedereen heeft nu begrepen dat er geen andere oplossing is dan de stichting te laten slapen. Zo was het in november en december 2018 met veel moeite gelukt de salarissen te betalen. Dat neemt niet weg dat er nu goed over het vervolg is nagedacht. De opleidingen van Feffik worden overgenomen door de Dienst Openbare Scholen (DOS) - die direct onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) valt - en worden straks verzorgd door de Nilda Pinto sbo. Er komt of blijft dus een technische school. De locatie op Brievengat blijft open en wordt een dependance van Nilda Pinto.”
Alberto legt uit dat er nog zo’n 52 studenten doorgaan met de studie om deze af te ronden en dan alsnog - zoals ook wettelijk verplicht is - een diploma van Feffik krijgen. De studenten die alleen nog maar stage moeten lopen, komen onder het beheer van DOS te vallen evenals de begeleidende docent.
Vorig jaar zijn nog studenten van niveau 1 aangenomen. Deze opleiding duurt twee jaar en volgend schooljaar moeten zij stagelopen. Dit geldt ook voor de studenten van niveau 2 en 3. Studenten die doorwillen van niveau 2 naar niveau 3 kunnen zich inschrijven bij DOS en dit doen op de Nilda Pinto sbo.
Feffik telt 44 medewerkers waarvan de helft docent of instructeur (technisch deskundige) is. Alberto: ,,De personen die gekwalificeerd zijn zullen nagenoeg zeker elders een passende functie kunnen vinden. Voor de mensen die niet-gekwalificeerd zijn ligt dit iets ingewikkelder. Dat geldt ook voor het niet-onderwijzend personeel. Wij zullen zo veel mogelijk helpen met het vinden van een passende baan, hoewel we daar niet toe verplicht zijn.” De directeur geeft zelf aan ook naar een andere baan uit te kijken.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).