Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Commissarissen (RvC) van Fundashon Kas Popular (FKP) ‘hoopt’ op medewerking van de vakbond Sebi (Sindikato di Empleadonan den Bibienda). Of deze hoop terecht of vergeefs is, moet nog blijken.

fkpAfgelopen week werd opnieuw ‘vergaderd onder werktijd’, zoals het heet als het werk wordt neergelegd.
,,Wij kunnen alleen hopen op uw medewerking en de medewerking van alle Sebi- en niet-Sebi-leden”, schreven de commissarissen aan vakbondsvoorzitter Edward St. Jacobs. Dat was eind maart. ,,Per slot van rekening hebben wij allemaal één doel en dat is om de FKP zo goed mogelijk te laten draaien zodat we zo snel mogelijk de beste service kunnen verlenen aan het volk van Curaçao.”
Het is al tijden onrustig binnen de stichting volkshuisvesting. Sebi-voorzitter St. Jacobs eist koste wat kost het vertrek van FKP-directeur Arthur Con. Maar zoals de RvC aangeeft, daar gaat de vakbond helemaal niet over. Volgens artikel 3 van de statuten van FKP zijn schorsing of ontslag van een bestuurder een bevoegdheid die de Raad van Commissarissen toekomt, na goedkeuring van de minister.
Toch was de brief mede reden voor Sebi om donderdag opnieuw het werk neer te leggen en in conclaaf te gaan met het personeel, althans de leden van Sebi. Of er daadwerkelijk een arbeidsconflict aan ten grondslag ligt, is onduidelijk maar lijkt niet direct het geval.
St. Jacobs heeft in elk geval een aantal punten van voren gebracht. Die zijn volgens de RvC-leden Maritza Becher (voorzitter) en Marc Casseres (secretaris) ‘uitgebreid behandeld’ in de vergadering van de commissarissen. En die zijn ook aan St. Jacobs en alle medewerkers van FKP uitgelegd tijdens recente vergaderingen.
Ook is onlangs een protocol opgesteld en ondertekend door partijen, volgens de RvC ‘om belangrijke punten te erkennen en aan te pakken’. Welke deze punten zijn, wordt niet helder uit de brief van de commissarissen. Wel dat er werk aan de winkel is bij de stichting die verantwoordelijk is voor de volkshuisvesting.
FKP en Fundashon Fiansa Popular (FFP) zijn ‘hard aan het werk’ om de achterstand van de jaarcijfers weg te werken. Er is al grote vooruitgang geboekt, aldus Becher en Casseres. ,,Dit is op het ogenblik van cruciaal belang om FKP en FFP weer op het rechte pad te brengen.”
Bij de Kamer van Koophandel luidt de bedrijfsomschrijving van FKP, opgericht in februari 1979, als volgt: ,,Uitsluitend in het belang van de verbetering der volkshuisvesting in het Land werkzaam te zijn, en overigens al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken, alles in de ruimste zin des woords en met inachtneming van het algemeen belang en een deugdelijke sociaaleconomische ontwikkeling van het Land.” De 53-jarige Arthur Eligio Con is algemeen directeur en FKP telt vijf commissarissen. Voorheen kende FKP een bestuur, maar die structuur is eind 2009 opgeheven, zo blijkt uit het Handelsregister.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).