Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Openbaar Ministerie heeft gisteren bij de inhoudelijke behandeling van de zaak Astro - tegen voormalig Girobank-directeur Eric Garcia - een ontneming gevorderd van ruim elf miljoen dollar; het bedrag dat de bankier als curator bij het faillissement van Banco Maracaibo heeft verduisterd.

garciaBanco Maracaibo nv - toentertijd gevestigd in het WTC te Piscadera - werd in 1994 door het Gerecht in Eerste Aanleg in staat van faillissement verklaard. Garcia werd in deze zaak als curator benoemd en heeft ruim elf miljoen dollar van de faillissementsrekening naar een andere rekening weggesluisd en deze verduistering vervolgens door vervalste documenten getracht te verbergen.
De advocaat van Garcia, Ornelio ‘Kid’ Martina, voerde gisteren aan dat er bij zijn cliënt geen sprake was van opzet. Volgens de raadsman was wat Garcia deed - het geld doorsluizen op een andere rekening - in het belang van de boedel omdat het anders niks had opgebracht. Verder heeft Garcia dat alleen gedaan om lastige vragen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie gaf tijdens het requisitoir aan dat je voor bewijs niet in het hoofd van de verdachte kunt kijken, maar dat iemand zich wel kan afvragen of een gemiddeld curator zou weten dat wat Garcia deed, niet door de beugel kon. ,,De verdachte koos er bewust voor om een voorstelling van zaken te geven die sterk afweek van de werkelijkheid”, aldus de officier van justitie. ,,De verdachte heeft eerst ongeveer elf miljoen dollar onttrokken aan de boedel zonder toestemming van de rechtercommissaris en de mede-curator. Vervolgens stelt verdachte drie valse stukken op en levert deze aan een rechter. Daarmee zijn het opstellen en gebruik van de vervalsingen bewezen”, zo stelt de officier van justitie. ,,Ten slotte heeft de verdachte gedurende zes jaar weten te verhullen dat hij dit verduisterde geld heeft geïnvesteerd in de Girobank.” De voormalige topman van de Girobank verklaarde in 2018 dat hij het geld dat hij bij het faillissement van Banco Maracaibo heeft verduisterd aan IIG TOF Holdings (nu Giro Holdings nv) heeft geleend om 58 procent van de aandelen in Girobank nv mede te financieren.
Tijdens zijn requisitoir stond de officier van justitie stil bij de verschillende redenen waarom dit ‘een zeer ernstig feit betreft, dat de verdachte zwaar aangerekend dient te worden’. ,,De verdachte heeft de feiten in de hoedanigheid van curator uitgevoerd. Een curator wordt aangesteld om als neutrale partij de belangen van alle stakeholders, en met name die van de schuldeisers, te behartigen. Het is een belangrijke vertrouwensrol.” Het Openbaar Ministerie geeft aan dat de toenmalige bankier ‘kort na de grote internationale financiële crisis puur voor zijn eigen gewin heeft gekozen’. ,,Hij investeert andermans geld zeer risicovol zodat hij zelf mede-eigenaar wordt van de bank en schaadt daarmee het aanzien van het bankiersvak en ondermijnt het vertrouwen in het financiële systeem. Ook schaadt hij de positie van Curaçao als internationaal vooraanstaand financieel centrum.”
Ondanks ‘vele toezeggingen’ van Garcia dat hij voor de terugbetaling van elf miljoen dollar zou zorgen, is het het Openbaar Ministerie niet bekend dat de voormalige bankier daar een actieve rol in heeft gespeeld. ,,Het argument van de verdediging om te vragen om schorsing van de hechtenis van de verdachte was dat hij dan zou kunnen zorgen dat dit bedrag zou worden terugbetaald. De verdachte heeft zijn belangrijkste argument om geschorst te worden niet waargemaakt”, aldus de officier van justitie, die daarom de rechter heeft verzocht Garcia opnieuw gevangen te nemen. Volgens het Openbaar Ministerie is het persoonlijke belang van de verdachte nu ondergeschikt geworden aan het maatschappelijk belang.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).