Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gelijke monniken, gelijke kappen is niet het motto van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en de minister Armin Konket (MAN) waar het gaat om de uitbetaling van ongeoorloofd verzuimende stakende ambtenaren.

ambtenarenDe stakende ambtenaren worden namelijk - uit onmacht en onvermogen, zo stelt Konket - toch uitbetaald. Dat het oneerlijk is blijkt uit de reactie van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR). Zij stelt dat bij de Dienst Openbare Scholen nagegaan is welke docenten eerder dit jaar staakten. ,,Dit lijstje wordt doorgegeven aan BPD. Ik zou wel na moeten gaan of ook inderdaad overgegaan is tot het niet uitbetalen van deze onderwijsgevenden”, zo voegt de Onderwijsminister eraan toe. Zij stelt dat het niet uitbetalen van onterecht stakende ambtenaren geregeld is in de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA).
,,Het is wel een beetje scheef”, zegt Konket zelf, als gevraagd wordt hoe het dan zit met de stakende politieagenten. Die worden, zo mag uit deze reactie blijken, niet uitbetaald. Wat het probleem is volgens de BPD-minister is dat er geen goed registratiesysteem is bij de verschillende ministeries. ,,Sommigen hebben een prikklok, maar bij het WTC is die er bijvoorbeeld niet. Daar komt bij dat ook sommige secretarissen-generaal gestaakt hebben of passief meegewerkt hebben aan het niet registreren van de afwezige ambtenaren. Als het gaat om informatieve vakbondsbijeenkomsten, dan is het toegestaan dat ambtenaren twee uur van het werk weg mogen. Als je ambtenaren op foto’s ziet staan bij die bijeenkomsten, wil dat niet direct zeggen dat zij de hele dag gestaakt en niet gewerkt hebben.”
Hij legt uit dat het ook zo is met de inactieven bij de overheid. ,,Ook hier is geen zicht op en we weten niet of de lijst compleet is.”
Hoewel de minister verzocht heeft om een lijst met namen en aantal dagen dat gestaakt is, geeft hij aan dat die er waarschijnlijk niet komt. ,,Het is moeilijk om er inzicht in te krijgen. Ik kan dan ook niet vertellen om hoeveel geld het gaat of om hoeveel ambtenaren.”
Konket: ,,Ik geef toe dat de regering hier een verkeerd signaal mee afgeeft en dat het naar buiten toe een volledig verkeerd beeld schetst. In de toekomst zou dit opgelost moeten worden, maar vanwege de financiële problemen zou ik niet weten hoe.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).