Doing Good Kòrsou: Trekking gaat sowieso door
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Gaming Control Board maakte gisteren bekend dat Fundashon Doing Good Kòrsou geen vergunning heeft voor de verloting van een huis. De uitslag zou morgen worden bepaald via een trekking van Wega di Number Kòrsou.

doinggoodOndanks een uitspraak van de rechter gisteren waarmee de Gaming Control Board groen licht kreeg voor het bekendmaken van de illegale loterij, gaat de trekking gewoon door. ,,Sowieso”, zegt Shakin Eustatius, penningmeester van de stichting. ,,Want er zijn veel loten verkocht en we hebben veel geïnvesteerd in promotie.” Volgens Eustatius heeft de rechter geen uitspraak gedaan over het al dan niet illegaal zijn van de loterij. Doing Good Kòrsou begrijpt niet dat allerlei andere loterijen wel door mogen gaan zonder vergunning, zonder dat de Gaming Control Board optreedt en spreekt van ‘een heksenjacht op een organisatie van jongeren’.
De stichting had woensdag een kort geding aangespannen tegen de Gaming Control Board (GCB) juist om te voorkomen dat naar buiten zou worden gebracht dat sprake is van een illegale loterij. In vervolg op het vonnis van gisteren wijst de GCB er in een mededeling elders in deze krant op dat de loterij niet door mag gaan en als dat toch gebeurt Doing Good Kòrsou zich ‘schuldig maakt aan een strafbaar feit waarop een gevangenisstraf van maximaal twee jaar staat of een geldboete van maximaal 25.000 gulden’. ,,Ook personen die meespelen in een illegale loterij kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 500 gulden.”
De rechter oordeelt dat voor de loterij een vergunning nodig is op basis van de Loterijverordening. GCB heeft Doing Good Kòrsou daar in brieven van 8 en 29 maart op gewezen en uitgenodigd alsnog een aanvraagformulier in te vullen voor het verkrijgen van een vergunning. Zo niet dan zou worden ‘overgegaan tot bekendmaking aan het publiek dat een vergunning voor de georganiseerde loterij ontbreekt’ en ‘aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie van het organiseren van een illegale loterij’.
Doing Good Kòrsou heeft het aanvraagformulier niet ingediend, omdat volgens de stichting het huis de prijs is die mensen kunnen winnen bij de aankoop van een e-book voor 15 gulden. ,,Dat kan niet wegnemen dat het in de kern blijft gaan om een goederenloterij als bedoeld in artikel 3 van de Loterijverordening”, schrijft de rechter in zijn vonnis. ,,De loterij is geen bijkomstigheid bij de verkoop en koop van e-books, maar het omgekeerde is het geval.”
De rechter weegt in zijn uitspraak mee dat het verkrijgen van een vergunning ‘niet louter een formaliteit is’. De GCB toetst onder andere ‘of voldoende gegarandeerd is dat de uitgeloofde prijs daadwerkelijk wordt uitgekeerd en of de trekking eerlijk - met uitsluiting van niet-verkochte loten - geschiedt’.
Op pagina 4
‘Stichting die bijdrage wil leveren’


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).