Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) heeft de Rijksministerraad gisteren geadviseerd om Curaçao een aanwijzing te geven om zo de uitgaven en inkomsten in de landsbegroting meerjarig in evenwicht te brengen.

rhuggenaathHet is aan de Rijksministerraad (RMR), die naar alle waarschijnlijkheid op 17 april weer bijeenkomt, om te besluiten of de aanwijzing er daadwerkelijk komt, en zo ja, wat daarvan de precieze inhoud zal zijn. Voordat de aanwijzing wordt gegeven wordt de regering van Curaçao in de gelegenheid gesteld om zijn visie te geven. ,,Hier zullen we dan ook gebruik van maken”, zo zegt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën in een korte reactie tegenover deze krant. Een uitgebreidere reactie vond de bewindsman nu nog prematuur.
Het Cft herhaalt in een brief aan Statenvoorzitter William Millerson (PAR) wat het al een tijdje zegt, namelijk dat de inkomsten en uitgaven van het Land Curaçao niet in evenwicht zijn en het financieel beheer niet op orde is. ,,Het begrotingsjaar 2017 is afgesloten met een tekort van 116,8 miljoen gulden en het voorlopige tekort in 2018 bedraagt 52,7 miljoen gulden. Al vanaf 2016 uit het Cft zijn zorgen over de financiële situatie op Curaçao. Hierbij wijst het Cft op te optimistische opbrengstenramingen, gebreken in het financieel beheer en een gebrek aan budgetdiscipline waardoor de uitgaven niet binnen de begroting blijven”, aldus het College.
Ook voor de begroting 2019 dreigt een fors tekort van ditmaal circa 100 miljoen gulden. Ondanks enkele betekenisvolle maatregelen die het land Curaçao per 1 juli aanstaande wil invoeren, zal voor het derde achtereenvolgende jaar niet aan de wettelijke norm van een sluitende gewone dienst voldaan worden, zo stelt het Cft, dat aangeeft dat er meer nodig is dan de nu aangekondigde maatregelen om de inkomsten en uitgaven van het land in evenwicht te brengen. ,,Het roer moet om.”
Ondanks het besef dat de opgave ‘fors’ is voor Curaçao, stelt het Cft dat structurele hervormingen ‘onontkoombaar’ zijn en nodig om de continuïteit van de collectieve voorzieningen zeker te stellen en de ruimte te creëren om vanaf volgend jaar deze tekorten te compenseren en om te komen tot extra investeringen, onder meer in het onderwijs en educatie. ,,Het laten oplopen van de tekorten zou betekenen dat de overheidsschuld verder toeneemt en wordt doorgeschoven naar de volgende generaties”, aldus het Cft waarschuwend.
De versterking van de Curaçaose economie vereist - zo stelt het Cft - vooral private investeringen. ,,Een noodzakelijke basisvoorwaarde daarvoor is een duurzaam en gedegen beheer van de overheidsfinanciën. Private investeerders willen immers hun risico’s beperken en kunnen vertrouwen op de stabiliteit en kwaliteit van het ambtelijk en bestuurlijk overheidsapparaat. Ook daarin zal de komende jaren vooruitgang moeten worden geboekt.”
Het advies voor de aanwijzing komt vier dagen na de uitgebreide brief van premier Eugene Rhuggenaath aan zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte waarin het officiële verzoek werd gedaan voor de toepassing van artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Rhuggenaath maakte in zijn brief een uitgebreide schets van de sociaaleconomische situatie van Curaçao en gaf aan Nederland te kennen dat Curaçao juist meer wil investeren in plaats van steeds te bezuinigen. In dit kader liet de Curaçaose minister-president weten dat het voor de economische groei noodzakelijk is om gedurende drie jaar jaarlijks minimaal 60 miljoen gulden extra te lenen ten behoeve van ‘high impact’ investeringen in duurzame projecten met een structureel effect en in projecten die de sociale achterstand verminderen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).