Van een onzer verslaggevers
Willemstad - EZ Air heeft Curaçao Airport Partners (CAP) al geruime tijd geleden benaderd in verband met hangaarruimte op Hato, maar de particuliere luchthavenexploitant lijkt zich niet vast te willen leggen.

hangaar,,Ze geven alleen maar aan dat er meerdere partijen geïnteresseerd zijn in de hangaar en dat daarom bekeken moet worden wie bereid is wat te betalen et cetera”, aldus Harald Linkels namens EZ Air. Hij is voorzitter van het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) op Bonaire, dat een aanzienlijke financiering verstrekte aan EZ Air. In verband met governance en toezicht zijn Linkels en PCN-vicevoorzitter Valdemar Marcha benoemd als commissaris bij EZ Air, het vliegbedrijf van René Winkel.
De redenering van CAP ten aanzien van de hangaar lijkt EZ Air ‘een wat vreemde benadering’. ,,Er zijn op het moment twee partijen met een geldig AOC (Air Operator’s Certificate) voor geregeld vervoer en dat zijn Divi Divi Air en EZ Air. Beiden brengen aanzienlijke hoeveelheden passagiers van en naar de eilanden, betalen landingsgelden, dragen bij aan airport tax, doen behoorlijke betalingen aan DC-ANSP (Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider) en dragen hun loonbelasting en dergelijke af.”
Het lijkt dan vreemd dat er geen prioriteit wordt gegeven aan ‘lokale’ airlines ten gunste van zoiets als een onderhoudsbedrijf. ,,Vluchtuitvoering lijkt ons - onder de gegeven omstandigheden - van een hogere prioriteit, dan het draaien van een onderhoudsbedrijf.”
De afgelopen dagen verscheen er op sociale media een anoniem kritisch schrijven over de hangaarruimte op Hato. Deze krant legde dit voor aan de woordvoerder van CAP, maar daar kwam bij sluiting van deze editie nog geen reactie op. Volgens Linkels is de daarin genoemde informatie ‘niet van ons afkomstig’.
Vermoed wordt dat het mogelijk iemand van de Curaçaose luchthaven is dan wel iemand van de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit CCAA, die het kennelijk niet eens is met de gang van zaken. Overigens bevestigt EZ Air de inhoud wel. Het onderhoudsbedrijf dat daarin wordt genoemd is Airline Technical Support (ATS).
Bij de Kamer van Koophandel (KvK) staat Airline Technical Support Caribe bv, opgericht in november 2018, ingeschreven met twee bestuurders: de rechtspersoon KB Venture bv en Michiel van der Veur. Bedrijfsdoelstelling: Vliegtuigbouw- en vliegtuigreparatiebedrijf (inclusief vliegtuigmotoren) en adviesbureau op luchtvaartgebied.
Bij gunning van ‘een schaars goed’ zoals hangaarruimte, verwacht een maatschappij als EZ Air dat meegenomen zal worden hoe lang bedrijven al gevestigd zijn, of zij in het verleden interesse hebben getoond en dat er überhaupt ‘een logica is in de gunningscriteria’.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.