Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Het aantal woningen op Curaçao is met de jaren flink toegenomen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekendgemaakt.

huizenVan 49.045 woningen in 2001 is het aantal huizen op het eiland gegroeid tot 75.087 in 2017.De groei is volgens het CBS ingegeven door de bevolkingsgroei gedurende 16 jaar en wordt ondersteund door het handelen van de overheid; namelijk het beleid ter stimulering van de woningproductie via public-private partnershipinstellingen. Het aantal woningen, door CBS de ‘woningvoorraad’ genoemd, is tussen 2004 en 2006 eerst snel gegroeid, gevolgd door een periode tot 2015 waarin de woningproductie zich op een hoger niveau dan vóór 2004 heeft gestabiliseerd.Het is in deze periode van stabilisering dat de daling van de woningleegstand zich inzet, zo gaf het CBS gisteren aan. Uit de resultaten van de Woningtelling is gisteren namelijk ook bekend geworden dat de leegstand is gedaald van 5.059 leegstaande woningen in 2011 naar 3.190 leegstaande woningen in 2017; een daling van 1.896 woningen, oftewel 36,9 procent. De daling van de woningleegstand heeft zich het meest voorgedaan in de buurtcategorie met een hoog leegstandsniveau en onder de woningwaarde-categorie van middenklasse-woningen. ,,Een nadere specificering waarbij de buurtcategorie en woningwaarde-categorie samen zijn genomen, toont aan dat leegstand vooral is afgenomen onder middenklasse-woningen in buurten met een hoog leegstandsniveau en onder woningen in de lage prijsklasse in buurten met een middelhoog leegstandsniveau”, aldus het CBS. Samen heeft zich in deze samengestelde categorieën een leegstandsdaling van 1.099 woningen - 58,8 procent van de totale daling van de leegstand - voorgedaan. Het CBS heeft gisteren de resultaten van de Woningtelling die in 2017 heeft plaatsgevonden, bekendgemaakt. Naast het scheppen van inzicht in de omvang van de bestaande woningvoorraad, is de woningtelling ook bedoeld om de woningleegstand op te nemen. Ten behoeve van deze woningtelling is voor het eerst door het CBS de techniek van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) in alle aspecten van het onderzoek toegepast: de opzet, de uitvoering in het veld, de monitoring van de voortgang van de werkzaamheden, de analyse van verzamelde leegstandsgegevens en de presentatie van de onderzoeksresultaten.www.cbs.cw


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).