Van een onzer verslaggevers
Willemstad -Teneinde zo veel mogelijk ‘nationale consensus’ te bereiken, gaat de regering de komende tijd in gesprek met de gemeenschap. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath (PAR) tegenover met het Antilliaans Dagblad.

rhuggenaathLos van de crisissituatie in verband met de verslechterde openbare financiën en het traject dat wordt bewandeld met het College financieel toezicht (Cft) en de brief die het kabinet deze week wil sturen aan de Rijksministerraad (RMR) om te wijzen op de uitzonderlijke omstandigheden, wil de ministerraad ook de gemeenschap beter informeren en zelf ook input krijgen.
,,Wij gaan in gesprek met de diverse stakeholders met als doel het draagvlak te verbreden”, aldus de regeringsleider. Dan gaat het over de financiële maatregelen, maar nadrukkelijk ook over sociaaleconomisch beleid, zoals dat bijvoorbeeld tot uiting moet komen in de ‘Groeistrategie’. ,,Dat is tot nu toe eigenlijk onderbelicht gebleven, maar behelst veel initiatieven om de economie aan te zwengelen en vooral ook flankerend beleid op sociaal terrein.”
De minister-president wil daar de komende drie maanden voor uittrekken. De Sociaal Economische Raad (SER), van zichzelf een tripartiet orgaan met deelname van werkgevers, werknemers en overheid, kan hierin een voorname rol spelen. Vooral ook gezien het wetenschappelijke karakter van de SER.
Want de regering streeft ernaar om uiteindelijk gedurende twee dagen van dialoog tot nationale consensus te komen over een allesomvattend meerjarenplan. Dit dient goed onderbouwd te gebeuren.
In wezen is de consultatie van de regering al in gang gezet met eerst overleg binnen de coalitie van PAR, MAN en PIN, gevolgd door besprekingen binnen het platform van de Nationale Dialoog en vervolgens het parlement. De Staten hebben hun steun uitgesproken. Maar sindsdien zijn er talloze belangenverenigingen die er hun zegje over hebben gedaan.
Rhuggenaath wil die inbreng bundelen samen met de ideeën van andere groeperingen als academici maar ook jongere generaties. ,,Al luisterend willen wij de acceptatiebasis vergroten, om een nationaal pact te bereiken. In onze regeerdoelstellingen hebben wij ‘actief burgerschap’ opgenomen. Welnu, dit willen wij nu concreet maken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).