Ambtenaren hervatten werk vandaag weer
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De vakbonden die ambtenaren vertegenwoordigen, hebben gisteren een onderhoud gehad met de Raad van Ministers in Fòrti. Hierbij heeft de regering aangegeven na te zullen denken over de mogelijkheden voor de uitbetaling van de lumpsum aan de ambtenaren.

konket
Dat laat Adrie Williams, de voorzitter van Abvo, tegenover deze krant weten. Hoewel er door de regering geen toezegging is gedaan, spreekt de vakbondsman van een opening.
De vakbonden Abvo, NAPB, SAP, Sitek en STrAF hadden hun leden opgeroepen voor een bijeenkomst gisterochtend om 8.00 uur bij het vakbondscentrum in Brievengat. De bonden hebben hun leden geïnformeerd over de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds de rechter in februari vonniste dat de ambtenaren - die toen bijna een week hadden gestaakt - het werk moesten hervatten en dat de regering tijdens een CGOA (Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenaren) in overleg moest treden met de bonden over de uitbetaling van de indexering en de 3 procent lumpsum. ,,Sindsdien zijn er gesprekken geweest met de minister, maar is er van uitbetaling geen sprake geweest”, zo stelt Williams. Verschillende publieke diensten waren gisteren onbemand en sommige zelfs gesloten door de bijeenkomst onder werktijd. Vandaag zijn deze diensten weer voor publiek geopend.
Na hun leden te hebben geïnformeerd, hadden de vakbondsleiders gistermiddag een lang onderhoud met de voltallige Raad van Ministers (RvM). ,,Daar hebben we onder andere met de minister van Financiën gesproken, die ons heeft uitgelegd dat de regering zich op dit moment niet kan binden aan extra uitgaven die ook in de komende jaren blijven oplopen. Als de indexering wordt uitbetaald, is dit ook van invloed op onder andere de kosten voor AOV. Dat zijn extra kosten voor de regering die zij op dit moment niet kan dekken. Daar hebben de bonden begrip voor getoond”, aldus Williams, die stelt dat de bonden vervolgens hebben voorgesteld alleen de lumpsum dit jaar aan de ambtenaren uit te betalen.
Volgens Williams heeft de ministerraad toegezegd vandaag een voorstel op papier te zetten en dat de bonden dit vervolgens morgen met hun achterban kunnen bespreken. Minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening geeft een andere weergave van de feiten en benadrukt dat er namens de regering geen enkele toezegging is gedaan aan de bonden. ,,De minister van Financiën heeft gezegd bereid te zijn wat berekeningen te maken, maar toezeggingen zijn er niet gedaan.” En: ,,Als we het geld voor de lumpsum hadden, was het anders. Maar we hebben het niet, dus van uitbetaling kan ook geen sprake zijn.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.