Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Overheids-nv’s Refineria di Kòrsou (RdK) en Curoil zijn in verband met de verslechterde situatie bij de Isla/PdVSA-raffinaderij bezig gezamenlijk een noodplan op te stellen.

GettyImages RAFFINADERIJ ISLAZo leest het Antilliaans Dagblad in een schrijven van de regering aan het College financieel toezicht (Cft). Het noodplan heeft als doel het veiligstellen van de installatie bij mogelijke onrust door het mogelijk uitblijven van betaling van salarissen aan het personeel van Refineria Isla Curaçao, dochteronderneming van Petróleos de Venezuela (PdVSA). Daarnaast is het doel het veiligstellen van de lokale brandstofvoorziening.
,,Isla is niet in staat aan haar betalingsverplichtingen te voldoen”, schrijft de regering. Eerder al berichtte deze krant over de oplopende schuld van Isla aan het Land Curaçao, in het bijzonder aan Curaçao Refinery Utilities (CRU), dochterbedrijf van RdK. De betalingen voor utiliteiten lopen inmiddels 50 miljoen gulden achter. Ondanks beweringen van Isla zelf dat aan het onderhoud van het gehuurde raffinaderijcomplex wordt voldaan, stelt de regering dat ‘onderhoudsverplichtingen worden uitgesteld’.
Het document herinnert ook aan de sancties van de Verenigde Staten jegens Venezuela die sinds 25 januari zijn aangescherpt (en die op 28 april aanstaande leiden tot een volledige ban op Venezolaanse olie en de daarmee gepaard gaande transacties). Verder: ,,De situatie in Venezuela is nog steeds gespannen.”
De Isla-vakboden PWFC en Apri hadden aanvankelijk duidelijk gekozen voor een voortzetting van de relatie met PdVSA/Isla totdat er meer duidelijkheid is over mogelijke nieuwe strategische partners. De VS-sancties hadden de bonden toen niet voorzien, aldus de regering.
Behalve de raffinaderij rond het Schottegat huurt en exploiteert Isla/PdVSA ook de terminal bij Bullenbaai. Deze exploitatie is op zich onafhankelijk van de raffinaderij en de utiliteiten. Desondanks is deze terminal niet volledig operationeel als gevolg van de sancties tegen Venezuela.

Vanwege de sancties is ook de productie van de raffinaderij voor de lokale markt nihil. Curoil importeert momenteel alle brandstofproducten. De door Isla/PdVSA na te komen verplichtingen staan onder druk, aldus de regering, onder meer de uitbetaling van salarissen en de afdracht van lease aan de overheid. Dit heeft op zijn beurt ook weer een nadelig effect op de belastinginkomsten.
,,Met nog maar twee maanden brandstof voor utiliteitsproductie (bedoeld wordt CRU, red.) is de kans op een refinery black out gedurende de eerste helft van 2019 reëel”, aldus het document. ,,Naast schuldeisers van PdVSA op het internationale platform ontstaan er lokale schuldeisers. Als RdK de betalingsverplichtingen van Isla afdwingt, is de kans groot dat Isla de salarissen niet meer kan betalen, met grote kans op stakingen. Dit kan zich voordoen medio 2019.”
In verband hiermee werken RdK (namens het Land eigenaar van de raffinaderij en Bullenbaai en eigenaar/exploitant van CRU) en Curoil (het brandstofdistributiebedrijf van de overheid) aan een gezamenlijk noodplan.
Naast de zoektocht naar een partner per januari 2020, wanneer de lease door Isla/PdVSA is beëindigd, is de zoektocht gestart naar een mogelijke overname van de operatie nog in 2019.
Eind januari werd Curaçao geconfronteerd met het nieuws dat de ‘preferred partner’ voor de overname van de exploitatie, het Amerikaanse Motiva met de Saoedische Aramco als eigenaar, zich plotseling had teruggetrokken. Dit was een schok voor regering, bonden, personeel en bevolking.
Het gevolg hiervan is dat het ‘bidding process’ is opengesteld voor alle gegadigden. Ter begeleiding van dit traject is een nieuw onderhandelingsteam samengesteld, bestaande uit vijf deskundigen met ervaring op verschillende disciplines. Het mandaat van dit PMO-comité (Project Management Organisatie) is verbreed; naast het zoeken naar een potentiële partner wordt ook een mogelijke overname van de raffinaderij (vóór einde van de huidige leasetermijn per 31 december 2019) onderzocht.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.