Van een onzer verslaggeefsters
Den Haag - De aanvoer van hulpgoederen, zoals voedsel en medicijnen, vanuit de Verenigde Staten via Curaçao naar Venezuela kan beginnen. Curaçao, Nederland en de Verenigde Staten (VS) hebben gisteren het verdrag getekend dat dit regelt.

F01OPHulpverlening kan beginnenIn het verdrag staan de context en de voorwaarden aangegeven waaronder Curaçao als humanitair knooppunt zal functioneren. De afspraken zijn opgesteld conform de voorwaarden die door de Curaçaose regering en de Staten zijn besproken. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat de verzending van hulpgoederen vanuit Curaçao naar Venezuela alléén kan plaatsvinden als de omstandigheden dat toelaten en wanneer de distributie in Venezuela onder vreedzame omstandigheden kan plaatsvinden. Tot die tijd kan vanuit Curaçao hooguit doorvoer naar andere landen voor opslag plaatsvinden. In het verdrag wordt verder het humanitaire karakter van de hulpverlening en het gebruik van civiele transportmiddelen daarbij beschreven. Ook is in het verdrag vastgelegd dat er geen gebruik zal worden gemaakt van de FOL (Forward Operating Location) op luchthaven Hato, die immers alleen voor regionale drugsbestrijding gebruikt kan worden. De VS mogen Curaçao een jaar lang als knooppunt en springplank gebruiken voor humanitaire hulptransporten naar Venezuela.
De kosten die gemoeid zijn met de inzet van Curaçao als centrum voor humanitaire hulp vanuit de Verenigde Staten aan Venezuela zullen ten laste komen van de Verenigde Staten. Daarnaast verbinden de Verenigde Staten zich om - waar mogelijk - de inkoop van humanitaire hulpgoederen voor Venezuela op Curaçao plaats te laten vinden, zo laat de regering in een schriftelijke verklaring weten. ,,Bij het uitvoeren van de diverse werkzaamheden met betrekking tot de humanitaire hulpactie zal het betrokken Amerikaanse personeel zich te allen tijde aan de Curaçaose wet- en regelgeving moeten houden. De regering van Curaçao zal op haar beurt zich inzetten om hun veiligheid te waarborgen.”
Met minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok worden nog nadere afspraken gemaakt dat wanneer er namens het Koninkrijk akkoord dient te worden gegeven voor transporten in het kader van dit verdrag, dit pas zal worden gegeven nadat de Curaçaose minister-president toestemming hiervoor heeft verleend. Zo wordt in de verklaring benadrukt.
Curaçao, Nederland en de Verenigde Staten kwamen in actie op verzoek van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, die door het Westen als wettige interim-president is erkend. De overeenkomst om Curaçao als humanitaire hub te laten fungeren, werd al een maand geleden aangekondigd. Tegenstanders vreesden dat de samenwerking met de VS, aartsvijand van de zittende president Nicolás Maduro, Curaçao tot mikpunt van het grote buurland zou kunnen maken. Onder meer de Staten van Curaçao en de vakbonden die zijn aangesloten bij de Isla-raffinaderij sputterden tegen.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).