Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Solidaridat Sindikal, de centrale van verschillende vakbonden op Curaçao, doet een dringend beroep op alle vakbonden om samen één vuist te vormen om de werknemer op Curaçao te beschermen.

vakbondenDe vakbondscentrale noemt de ‘drastische’ bezuinigingsmaatregelen van de regering ‘een klap in het gezicht van de arbeidersklasse van Curaçao’.
De vakbonden zijn niet te spreken over de bezuinigingsmaatregelen die minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën maandag in de Staten heeft aangekondigd. ,,Zeker niet nadat eerst volmondig werd ontkend dat er nieuwe maatregelen zouden worden getroffen. En zelfs nu wordt door de regering beweerd dat de maatregelen de arbeidersklasse niet zullen treffen.” Volgens de vakbonden moet het vakbondsprincipe - namelijk om de werknemer te beschermen - in dit kader worden verdedigd. De centrale doet daarom een beroep op andere vakbonden op het eiland hen in deze strijd te steunen. ,,Het vakbondswezen op Curaçao kan niet zomaar toekijken dat werknemers op Curaçao zonder meer de laan worden uitgestuurd.”
Solidaridat Sindikal stelt ‘aandachtig en met grote bezorgdheid’ de laatste ontwikkelingen op Curaçao te hebben gevolgd. Zij stelt al geruime tijd te hebben gewaarschuwd dat de situatie zal verergeren en is van mening dat er geen beleid is dat zal leiden tot positieve ontwikkeling en groei op Curaçao. ,,We hebben bij meer dan één gelegenheid met de minister van Arbeid (Hensley Koeiman, red.) gesproken en hem erop gewezen dat in moeilijke tijden juist een inclusief beleid moet worden gevoerd”, aldus de bonden, die menen dat er geen behoorlijke deelname is van de vakbonden bij de besluitvorming. ,,En het zijn nota bene de werknemers die de dupe worden van deze beslissingen.”
De bonden stellen pas achteraf kennis te hebben genomen van het document Groeistrategie 2019 en dit nooit vooraf te hebben ingezien, laat staan er een mening over te hebben gegeven. ,,Wij waren daarom bijzonder verrast toen de regering in de Staten voor deed komen alsof dit document door brede participatie tot stand is gekomen. Geen enkele vakbondsman of vakbond op Curaçao zou dit document hebben goedgekeurd, waarin wordt gesteld dat ‘rigide arbeidswetgeving, hoge loonkosten en lage arbeidsproductiviteit grote belemmeringen vormen’. ,,Hiermee wordt de deur op een kier gezet om werknemers te ontslaan en de arbeidsbescherming van personen, die nog het privilege van een baan hebben, weg te nemen. Dit is onacceptabel.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).