Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering respecteert de wensen van de vakbonden, maar om het algemeen belang te kunnen dienen kunnen de 3-procentregeling noch de indexering worden uitbetaald.

konket Dat wordt door de regering en het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) bekendgemaakt.
Dit besluit is gevallen nadat er verslag is uitgebracht door de Commissie Begrotingsdoorlichting 2019-2022. ,,Er moet een gat van 126 miljoen gulden gedicht worden en dat is een hele uitdaging. De commissie heeft aangegeven dat er bijna geen ruimte meer is om te bezuinigen, waardoor de oplossing gezocht moet worden in inkomstenverhogende maatregelen. Het is meer dan logisch dat de regering geen extra kosten gaat maken waartoe zij niet verplicht is”, aldus de regering.
De 3-procentregeling is in 2005 ingevoerd voor ambtenaren die al aan het plafond van hun salaris zitten. Om toch een salarisverhoging te krijgen vanwege goed functioneren is deze regeling ingevoerd. Indertijd is deze regeling ingevoerd onder voorwaarde dat de begroting het moet kunnen toelaten. Deze voorwaarde geldt ook voor de indexering van ambtenarensalarissen. ,,Het is door de regering uitgezocht dat er geen wettelijke verplichting is voor het uitbetalen van de indexering”, zo wordt eraan toegevoegd. Ook uit jurisprudentie blijkt dat uitbetalen niet verplicht is. ,,Wat de wet wel verplicht is het uitbetalen van de loontrede en daar zal de regering eind maart aan voldoen.”
De ‘Ombuigingslijst’ in het rapport van de commissie doorlichting meldt dat invoering van de nullijn voor ambtenaren en trendvolgers dit jaar nog 10 miljoen oplevert en in 2020 zo’n 32 miljoen, oplopend tot bijna 50 miljoen in 2021 en zelfs 67 miljoen in 2022.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).