Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Met uitvoering per 1 juli aanstaande van een pakket aan maatregelen voorgesteld door onder meer de Commissie Begrotingsdoorlichting kan de regering ongeveer 121 miljoen gulden bij elkaar sprokkelen om het gat van 127 miljoen dit jaar zo veel mogelijk te dichten.

gijsberthaDit verklaarde minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën gisteren in de Staten. De regering had verzocht het parlement in te kunnen lichten, gezien de inspanningen die worden verricht om het College financieel toezicht (Cft) morgen antwoord te geven over hoe de begroting 2019 wordt gecorrigeerd.
Onderdeel van het pakket is, aldus de bewindsman, het optrekken van de tarieven omzetbelasting naar 9 procent voor zover ze nu 6 en 7 procent bedragen. De bestaande vrijstellingen blijven dan wel gehandhaafd. Hiermee kan volgens een ruwe berekening op jaarbasis 162 miljoen worden opgehaald; in een half jaar dus circa 81 miljoen. De Centrale Bank CBCS is verzocht een inschatting te maken in hoeverre dit ook reëel is, gezien het te verwachten effect van de tariefsverhoging op het bestedingsgedrag.
Alle voorstellen, waaronder ook het optrekken van de accijnzen op alcoholische dranken en tabaksproducten, zoals ook Aruba heeft gedaan, maar ook het verhogen van de afvalstoffenheffing van 20 gulden per huishouden naar 35 per maand (met vrijstelling van de groepen mensen die nu al worden ontzien), waardoor de bijdrage van het Land aan Selikor minder wordt, leveren in het jaar 2020 een extra opbrengst van 237 miljoen op.
De huidige economische en daarmee ook financiële situatie waarin Curaçao verkeert, is ‘niet normaal’, vertelde Gijsbertha in de Staten, met name doelend op het ‘Venezuela-effect’; ofwel de negatieve gevolgen van de crisis in het buurland op de lokale economie. ,,De situatie is ernstig. Niets doen is geen optie.” Vandaar dat het parlement, evenals de sociale partners - werkgevers en vakbonden - wordt gevraagd een bijdrage te leveren in het denkproces.
Het Cft had gemeld dat er in 2019 een gat van zo’n 127 miljoen moet worden weggewerkt. Volgens Gijsbertha is het, zo blijkt na de doorlichting door de commissie, door de hogere kosten zelfs erger dan dat. Bij ‘ongewijzigd beleid’ - bij niets doen dus - is een correctie nodig van 173 miljoen dit jaar; 159 miljoen in 2020; en 188 miljoen in 2021.
Heel veel meer ruimte om bij de overheid te snijden is er niet. Het meeste vet is al van de botten, zei de minister in de Staten, hoewel hij hier en daar ook verdere bezuinigingsvoorstellen lanceert, zoals op het terrein van gesubsidieerde instellingen als stichtingen die soms hetzelfde werk doen. Integratie is de oplossing.
,,Wij willen begrotingsevenwicht. Niet omdat het Cft dit zegt, maar omdat onze eigen comptabiliteitswetgeving dit voorschrijft.” Daarvoor is een revisie van de begroting nodig. Op korte termijn en op de (middel)lange termijn, zoals met de introductie van de abb (algemene bestedingsbelasting) en de btw (belasting toegevoegde waarde) in plaats van de huidige ob (omzetbelasting) met meerdere schakels.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).