Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aannemersbedrijven werkzaam voor Refineria Isla Curaçao, dochterbedrijf van het in een diepe crisis verkerende Petróleos de Venezuela (PdVSA), is verzocht hun kosten met de helft terug te brengen.

isla1Dit heeft geleid tot onrust onder de aannemers omdat het een grote financiële aderlating betekent voor hun bedrijfsvoering. Ook werknemers van deze aannemingsondernemingen werkzaam op het Isla-terrein vrezen verlies van banen.
Een en ander is voor de Antilliaanse Aannemers Vereniging (AAV) reden de directie van Refineria Isla formeel om uitleg te vragen. Het Antilliaans Dagblad heeft een brief van het AAV-bestuur aan Isla-directeur Vanessa Flores. Uit de brief spreekt grote bezorgdheid.
Het blijkt dat diverse aannemers onlangs zijn benaderd door Isla-functionaris Edmundo Mirabel, met het verzoek de kosten met 50 procent te reduceren en om dit op de kortst mogelijke termijn in een voorstel vast te leggen.
Dit was reden voor deze bedrijven zich te melden bij hun belangenvereniging. Het AAV-bestuur heeft dit ‘informele’ verzoek van Isla intussen intern besproken. Besloten is de door PdVSA geëxploiteerde raffinaderij om opheldering te vragen. De aannemersvereniging wil snel een ‘formeel’ standpunt van Isla-directeur Flores. Zo schrijft AAV-voorzitter Sherman Ignacius.
Deze krant verneemt dat de aannemers binnenkort een vergadering hebben met vakbond SGTK (Sindikato General di Trahadornan di Kòrsou). Deze bond had afgelopen week op initiatief van de Isla een bijeenkomst met de leiding van de raffinaderij, berichtte de Èxtra in het weekend. Ook daarin werd gemeld dat de aannemers met 50 procent zullen worden gekort. Daarop heeft SGTK te kennen gegeven dat als de aannemingsbedrijven moeten snijden in de kosten dit zeker personele gevolgen zal hebben.
Uit de brief van AAV aan Isla wordt duidelijk dat diverse aannemers al veel langer te maken hebben met minder werk voor de raffinaderij, omdat reeds is gekort op zowel de hoeveelheid contracten als de omvang ervan. Dit heeft nu al financiële consequenties voor de bedrijven, aldus Ignacius.
De AAV-voorman wil formeel weten wat de argumentatie is van de Isla om de kosten te halveren. Immers, zo schrijft Ignacius, de directie van Refineria Isla liet nog vorig jaar weten dat de raffinaderij haar contractuele verplichtingen jegens leveranciers nakomt, met de toevoeging dat ‘er geen reden voor bezorgdheid was’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).