Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een verhoging van de indirecte belastingen is op dit moment een van de meest voor de hand liggende opties voor bezuinigingsmaatregelen die op tafel liggen. Geen algemene verhoging, maar selectief op bepaalde producten en diensten.

belastingkantoorDe regering-Rhuggenaath van Curaçao, meer specifiek minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën, zit in een spagaat: om dit jaar het gat van 127 miljoen gulden weg te werken moeten óf de inkomsten omhoog óf dient er extra bezuinigd te worden óf een combinatie van allebei. Geen van beide ziet het kabinet echter zitten omdat ‘de rek eruit is’. Volgens Gijsbertha kan niet veel verder gesneden worden in wat de overheid aan publieke dienstverlening biedt, anders gaat dit daadwerkelijk ten koste van de kwaliteit en het niveau. Het optrekken van de belastingen daarentegen wordt gezien als een ‘ultimum remedium’, een laatste redmiddel.
De regering wil de belastingdruk voor zowel privépersonen als rechtspersonen - burgers en bedrijfsleven - niet opvoeren. Vandaar dat de minister van Financiën nu al aangeeft in dit stadium niet te denken aan het optrekken van de loon- en inkomstenbelasting en evenmin aan een hoger percentage winstbelasting. Dit zijn allebei zogeheten directe belastingen, wat werknemers direct op hun loonstrookje zien en in hun portemonnee voelen. Winstbelasting wordt alleen betaald áls er winst wordt gemaakt.
Indirecte belastingen zijn belastingen die door overheden op indirecte wijze worden geheven, zoals de omzetbelasting (ob). Deze belastingen zijn indirect in de zin dat ze door een tussenpersoon worden geïnd, de verkoper, die de belasting aan de uiteindelijke betaler doorrekent in de prijs. Andere vormen van indirecte belastingen zijn bijvoorbeeld accijnzen en invoerrechten. Indirecte belastingen worden ook wel ‘kostprijsverhogende belastingen’ genoemd. Gijsbertha geeft daarom toe dat de kosten voor levensonderhoud hiermee wel iets zullen stijgen, maar dat alles zal worden gedaan om personen met de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien.
De bewindsman van Financiën heeft onlangs het rapport ontvangen van de Taskforce Belastingherziening. Deze had in principe tot 15 maart de tijd gekregen met een plan van aanpak te komen; een plan om een herziening nog in de huidige kabinetsperiode te realiseren. De belastingherziening is ook onderdeel van de adviezen van en afspraken met het College financieel toezicht (Cft).
Gijsbertha had ook de Commissie Begrotingsdoorlichting aan het werk gezet. Een van de taken van deze commissie is om te rapporteren waar er mogelijk verdere besparingen en inkomstenverhogingen kunnen worden doorgevoerd en daarom een ‘ombuigingenlijst’ te presenteren waarover vervolgens de regering van Curaçao besluiten neemt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).