Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) wil weten waaraan de scholen op Curacao de vergoeding voor additionele kosten en lesmateriaal precies uitgeven. De schoolbesturen hebben tot 1 april de tijd om de minister te informeren.

scholenEen brief van het ministerie, gedateerd 6 maart 2019, is naar alle schoolbesturen gestuurd. De Onderwijsminister vraagt de verschillende schoolbesturen gedetailleerd aan te geven waaraan de vergoeding voor additionele kosten en lesmateriaal, die de scholen ‘in het kader van Enseñansa Liber ontvangen’, is besteed. In gesprek met het Antilliaans Dagblad zegt Alcalá-Wallé een antwoord te willen geven op de vele klachten die bij haar ministerie binnenkomen, met name wat betreft het gebrek aan goed lesmateriaal. ,,We weten wat we geven, maar niet wat we daarvoor terug krijgen. Het plaatje binnen het ministerie is blanco.”
De schoolbesturen moeten in hun jaarrekening verantwoording afleggen wat betreft de uitgaven aan additionele kosten - het gaat dan om bijvoorbeeld uitstapjes, introductiedagen, vieringen en een schoolkrant - maar dat geldt niet voor de besteding van de vergoeding voor lesmateriaal, omdat die ‘geen onderdeel is van de bekostiging’, zo blijkt uit de brief. Beide zijn ‘in het kader van Enseñansa Liber ontvangen’ zo benadrukt Alcalá-Wallé tot drie keer toe in de brief. Zij wil uiterlijk 1 april in detail weten waaraan het geld per school sinds augustus 2018 is uitgegeven. Bovendien moeten de schoolbesturen antwoord geven op de vraag of het lesmateriaal al dan niet volledig werd vernieuwd en, als dat niet zo is, ‘welk lesmateriaal uit 2012-2013 nog steeds in gebruik is’.
Vorig jaar december luidden alle schoolbesturen op Curaçao gezamenlijk nog de noodklok, juist om aandacht te vragen voor urgente knelpunten, waaronder de juiste normering en ontoereikende bekostiging via het V&V-stelsel. De directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Lisette van Lamoen-Garmers, was gisteren nog in het buitenland en had de brief van minister Alcalá-Wallé nog niet gezien. Van Lamoen-Garmers wilde daarom nog niet uitvoerig reageren, maar gaf wel aan dat de cijfers waarom het ministerie vraagt ‘zo uitgedraaid kunnen worden’. ,,Dat wij gelden overhevelen van de ene naar de andere post is een publiek geheim”, zegt Van Lamoen-Garmers. ,,Dat moeten we wel doen om de rekeningen voor schoonmaak, water en elektriciteit te kunnen betalen.”
Maghalie van der Bunt-George, directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), zegt de betreffende brief van 6 maart nog niet te hebben ontvangen en daarover ook niet geïnformeerd te zijn. Ook zij kan daarom niet reageren, maar is wel ‘benieuwd naar de motivatie’ van de minister.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).