Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het verzoek voor voorlopig getuigenverhoor, ingediend door oud-premier Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs, om de Italiaanse officier van Justitie Roberto Pellicano alsnog te horen, is gisteren toegewezen.

F04 OP SchotteNa het verhoor van Pellicano - waarvoor nog geen datum is geprikt - zal volgens de verdediging van de voor ambtelijke corruptie veroordeelde oud-premier ‘duidelijk worden dat (leden van) het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in een strafdossier niet naar waarheid hebben geverbaliseerd, alsmede dat een vooraanstaand lid van het OM destijds een ambtsedig proces-verbaal in strijd met de waarheid heeft opgesteld, alsmede bij de rechter-commissaris niet naar waarheid heeft verklaard’.
De verdediging van Schotte verwijst hierbij naar het begin van het strafrechtelijk onderzoek Babel, dat onder valse voorwendselen zou hebben plaatsgevonden. De Italiaanse officier van Justitie Pellicano zou dit argument kunnen staven, zo menen de advocaten.
Toenmalig advocaat-generaal van Curaçao Anthon van der Schans had eerder verklaard dat hij medio 2012 een e-mailbericht had ontvangen van het Italiaanse Openbaar Ministerie dat men daar, in een lopend onderzoek naar casinomagnaat Francesco Corallo, stukken had gevonden die van belang konden zijn voor het Openbaar Ministerie te Willemstad. Van der Schans is toen samen met een collega naar Milaan afgereisd en heeft daar op 19 december 2012 van de Italiaanse officier van justitie Pellicano enkele documenten ter inzage gekregen. Het ging hierbij om twee facturen van het bedrijf Vanddis, gericht aan Betplus Giocolegale Ltd te Rome, het bedrijf van Corallo.
Het verdedigingsteam van Schotte voerde aan dat in tegenstelling tot wat voormalig advocaat-generaal Van der Schans onder ede heeft verklaard, het Openbaar Ministerie in Italië in 2012 helemaal geen e-mail zou hebben gestuurd naar de autoriteiten op Curaçao. ,,Dit is bezwaarlijk aangezien juist die mensen die onze rechtsstaat moeten beschermen en respecteren, degenen zijn die verklaringen afleggen die aantoonbaar onjuist zijn, alles om de ex-minister-president politiek te vervolgen”, zo liet de verdediging van Schotte gisteren weten. Pellicano zou aan de verdediging een andere versie van het verhaal hebben verteld en de verdediging wil hem horen zodat de Italiaanse officier van justitie ter terechtzitting zelf de gang van zaken kon verhalen. Het verzoek voor het verhoor van deze volgens de verdediging ‘essentiële getuige’ werd eerder bij de behandeling van het hoger beroep in de zaak Babel niet toegewezen door het Hof. Maar nu dus wel door het Gerecht in Eerste Aanleg in de uitspraak van het verzoek voor voorlopig getuigenverhoor.
Volgens het gerecht is door de verdediging aan de formele eisen voor het indienen van het verzoek voldaan en is voldoende concreet uitgezet wat de aard en het beloop van de vordering is. Het argument van het Land dat het horen van Pellicano ‘maatschappelijke en politieke onrust zal veroorzaken’ kan volgens het gerecht niet aan Schotte worden tegengeworpen als zwaarwichtig bezwaar tegen de toewijzing van het verzoek. Eerder sprak de verdediging van Schotte van ‘een concreet civiel belang’ bij het alsnog horen van Pellicano.
Het vonnis van gisteren verandert niets aan de straf van Schotte, die op 27 november 2018 middels een arrest van de Hoge Raad onherroepelijk is veroordeeld voor ambtelijke corruptie en hiervoor een gevangenisstraf van 3 jaar uitzit. Daar wijst het gerecht in het vonnis van gisteren ook op: hiervan kan geen sprake zijn nu de strafrechtprocedure reeds in laatste instantie is afgerond. Wel willen Schotte en zijn partner schadevergoeding eisen van het Land ‘uit hoogde van een onrechtmatige overheidsdaad wegens leugenachtige verklaringen’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).