Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens de gangbare definitie is de cashflowpositie van het Land Curaçao zodanig dat momenteel sprake is van een ‘illiquide’ overheid.

F09 Minfin Gijsbertha JEUDe beschikbare liquide middelen voor de operationele bedrijfsvoering - inclusief eigen financiering van gedane investeringen - belopen een bedrag van 103,2 miljoen. Dat was de stand volgens de jongste, vorige week door minister Kenneth Gijsbertha (MAN) aan de Staten aangeboden Financiële Management Rapportage (FMR), tot en met december 2018.
Per ultimo verslagperiode is de zogeheten ‘current ratio’ ofwel liquiditeitsratio van de overheid 0,7. ,,Dat is kritiek en is tevens een verdere verslechtering ten opzichte van 2017,” aldus de FMR van het ministerie van Financiën. Toen bedroeg deze current ratio nog 0,9.
De gewenste waarde van de current ratio is in principe van 1,0 tot 1,5. Plus 1 geldt als ‘liquide’. Tussen 0,8 en 1,0 als ‘zorgelijk’ en minder dan 0,8 als ‘illiquide’. Met 0,7 rond de jaarwisseling verkeert de liquiditeitspositie van de Curaçaose overheid zich dus in een problematische situatie.
De mutaties op de gewone dienst van de begroting, de kapitaaldienst (investeringen en vaste financiering) en de vlottende financiering (mutaties van de debiteuren, crediteuren en overige vlottende activa en passiva) hebben tot en met december samen geleid tot een afname van de liquide middelen (cashflow) met 143,1 miljoen in het dienstjaar 2018.
De liquide middelen worden, uitgezonderd de ING-rekeningen in Nederland, lokaal aangehouden en zijn conform de opgaven van de Ontvanger, de Inspectie Invoerrechten en Accijnzen, kasstaten en de bankafschriften aan het einde van de verslagperiode.
Het meeste geld staat op de rekening bij de MCB, namelijk 50,4 miljoen (was in 2017 nog 87,7 miljoen), gevolgd door de Centrale Bank CBCS met 34,7 miljoen (was 141,1 miljoen). Bij de Girobank heeft de overheid 8,5 miljoen staan (was 8,7 miljoen) en bij RBC Bank 2,2 miljoen (was 1,4 miljoen). Bij de overige banken zijn de tegoeden lager, zoals bij Banco di Caribe, FirstCaribbean, Orco Bank en Vidanova Bank. Bij de ING Bank in Nederland heeft Curaçao 3,3 miljoen op de rekening.
,,De stand van het eigen vermogen is thans ‘negatief’, staat voorts te lezen in de officiële rapportage van Financiën. De FMR meldt dat het eigen vermogen per ultimo 2018 uitkomt op -14 miljoen. Dat was een jaar eerder nog +10 miljoen. Maar vooral de jaren daarvoor was nog sprake van een flink positief eigen vermogen, namelijk van 118 miljoen (2016) en 126 miljoen (2015).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).