Statenleden aan regering: Heroverweeg besluit voor hub
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft gistermiddag wederom de grenzen voor zee- en luchtverkeer van en naar de ABC-eilanden gesloten. Hiermee wil de bewindsman voorkomen dat humanitaire hulp van de VS via Curaçao zijn land bereikt.

StatenHet is de tweede keer binnen een jaar tijd dat de grillige president van Venezuela de grenzen sluit met de eilanden. In de Staten liet premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteravond weten dat hiermee de humanitaire hulpverlening vanuit Curaçao niet van de baan is, maar wel dat zal worden gewacht tot de grenzen zijn geopend, het veilig is en de situatie het toestaat om hoognodige basisproducten zoals voedsel en medicijnen naar de bevolking van Venezuela te brengen. ,,Zolang dit niet zo is, wordt Curaçao slechts als deposito gebruikt en zal humanitaire hulpverlening - in ieder geval vanuit Curaçao - niet plaatsvinden”, aldus de minister-president.
Maduro heeft gisteren aangekondigd dat Rusland vandaag 300 ton aan humanitaire hulp naar Venezuela brengt. Hulp vanuit andere landen, ‘aangestuurd door de oppositie’ werd door de Venezolaanse president wederom afgewezen. Maduro kwalificeert de humanitaire hulp die door de Verenigde Staten (VS) en andere landen wordt aangeboden op verzoek van Juan Guaidó, als een ‘show’ en een ‘booby trap’. Hij spreekt van verrot en vervuild voedsel uit de VS.
Ondertussen heeft de regering van Curaçao maandag officieel - na eerder al het officieel verzoek vanuit de Verenigde Staten te hebben ontvangen - een verzoek voor humanitaire hulpverlening van de Venezolaanse interim-president Juan Guaidó ontvangen, zo bevestigde Rhuggenaath gisteren in de Staten.
Tijdens de Statenvergadering, waarbij gisteren een recordaantal van twintig leden het woord heeft gevoerd over de kwestie hulpverlening aan Venezuela, klonken verschillende geluiden en werd kritisch gereageerd op het feit dat de regering niet eerst met de Staten in debat is getreden, alvorens de beschikbaarheid van Curaçao als logistieke hub bekend werd gemaakt. Ook werd kritiek geuit op de voorbarige brief van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer waarin werd aangegeven dat Curaçao als hub zal fungeren. Er moet een protestbrief worden gestuurd naar de Nederlandse minister, waarin wordt aangegeven dat Curaçao hier niet van gediend is, zo vinden de Staten.
Maar vooral erkende iedereen gisteren de noodzaak voor humanitaire hulp aan Venezuela, dan wel uitdrukkelijk zonder de inzet van militairen. Echter, nadat bekend werd dat Venezuela de grenzen met de ABC-eilanden heeft gesloten, deden verschillende Statenleden een beroep op de regering om het besluit om als hub te fungeren, te heroverwegen. Dit is duidelijk een signaal dat Venezuela niet gediend is van het besluit van Curaçao, zo stelden verschillende Statenleden, die vervolgens ook aangaven dat het nu meer dan eerst onduidelijk is wat Curaçao nog meer vanuit Venezuela kan verwachten.
,,Curaçao staat tussen twee reuzen in”, zo stelde MAN-Statenlid Eugene Cleopa, doelend op Venezuela en de Verenigde Staten. ,,Dit moet niet onderschat worden. Ik doe een dringend beroep op de regering om gebaseerd op de nieuwe informatie, het besluit te heroverwegen.”
Bij het ter perse gaan van deze krant was de Statenvergadering nog gaande en was nog onduidelijk of de premier het besluit om als hub te fungeren, na de laatste ontwikkelingen, zal heroverwegen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).